Khi Người Đàn Ông Trở Lại (HDTV-AVI) - 33/33 tập

Khi Người Đàn Ông Trở Lại (HDTV-AVI) - 33/33 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Bộ phim kể về một sự mất tích kỳ bí của một phóng viên đã thành côngvới nhiều phóng sự vạch trần những sai phạm của các doanh nghiệp trên thương trường để đòi lại công lý cho người dân.

01 http://www.basicupload.com/qu7o3sq6rkmg
02 http://www.basicupload.com/yo58mgidj9qb
03 http://www.basicupload.com/gg7h6k45hxf7
04 http://www.basicupload.com/1bh9c7wbmkkz
05 http://www.basicupload.com/vhx3h8zgyamx
06 http://www.basicupload.com/9fxmsffqg8ft
07 http://www.basicupload.com/nmlhskhtd5z1
08 http://www.basicupload.com/08fvttbmcvkk
09 http://www.basicupload.com/n49dq2amtmur
10 http://www.basicupload.com/aawprfxl7fdb
11 http://www.basicupload.com/hazka3jp9mll
12 http://www.basicupload.com/b86vzt3jg0hu
13 http://www.basicupload.com/rpa3m504gynl
14 http://www.basicupload.com/ejq9dbf56knq
15 http://www.basicupload.com/ygrv2pkraq42
16 http://www.basicupload.com/wrhlz9t730vg
17 http://www.basicupload.com/t7706wjdxfsg
18 http://www.basicupload.com/cpqqdk0jm30m
19 http://www.basicupload.com/c5gmum96s2rs
20 http://www.basicupload.com/b87kltj251cr
21 http://www.basicupload.com/rufkihdk588c
22 http://www.basicupload.com/2l9b1qbyh537
23 http://www.basicupload.com/e71xm4yb4gnv
24 http://www.basicupload.com/cuzdm36sz8x3
25 http://www.basicupload.com/b37dhno90jzj
26 http://www.basicupload.com/xhpot97aba0m
27 http://www.basicupload.com/jvttknb5lm00
28 http://www.basicupload.com/dc1i6ighua0n
29 http://www.basicupload.com/xu5fzudt8pfc
30 http://www.basicupload.com/ctxg2zns7rjq
31 http://www.basicupload.com/r2vcqoaxszlq
32 http://www.basicupload.com/6xi28n05xayk
33 http://www.basicupload.com/8ermafyhuxrj


01 http://filecloud.io/604ha8c7
02 http://filecloud.io/yecxnj1v
03 http://filecloud.io/48q715r9
04 http://filecloud.io/c5nqvy4h
05 http://filecloud.io/hwa6dntp
06 http://filecloud.io/ez8276yv
07 http://filecloud.io/eaj6dykp
08 http://filecloud.io/2yemjt8b
09 http://filecloud.io/at78ghfv
10 http://filecloud.io/127r8zx5
11 http://filecloud.io/18ny2weh
12 http://filecloud.io/2iumky8c
13 http://filecloud.io/kmyslqgv
14 http://filecloud.io/drku9m04
15 http://filecloud.io/c8gn3yir
16 http://filecloud.io/mg4b3ts7
17 http://filecloud.io/kp7lmyqv
18 http://filecloud.io/9gboqfhn
19 http://filecloud.io/y1nka0me
20 http://filecloud.io/pqgl51xn
21 http://filecloud.io/2q8lfjz3
22 http://filecloud.io/clytn6mx
23 http://filecloud.io/th75lkbx
24 http://filecloud.io/0rh6n2bc
25 http://filecloud.io/851xgj9s
26 http://filecloud.io/dqn5yr2k
27 http://filecloud.io/f9izdm2l
28 http://filecloud.io/7m3hkovx
29 http://filecloud.io/5p3la4qc
30 http://filecloud.io/tiar5w4v
31 http://filecloud.io/n7dksw5p
32 http://filecloud.io/7ljgd3fx
33 http://filecloud.io/4ur82dak


01 http://filemoney.com/mnh6l24mgbqe.html
02 http://filemoney.com/nu9iyh1ieotf.html
03 http://filemoney.com/w6gum7w6jyte.html
04 http://filemoney.com/f3d60a5bhg0a.html
05 http://filemoney.com/l00l9sjfc2aa.html
06 http://filemoney.com/nsij8mxmdmwt.html
07 http://filemoney.com/oafuku2j7btn.html
08 http://filemoney.com/qbc4fruzg2xp.html
09 http://filemoney.com/pubo1ol44oze.html
10 http://filemoney.com/y9jfqjopkw4q.html
11 http://filemoney.com/l9vx26kz0fjb.html
12 http://filemoney.com/gw3mtocnjcvx.html
13 http://filemoney.com/q4oi5y7pwia7.html
14 http://filemoney.com/xtssq5754vt9.html
15 http://filemoney.com/ntovneo4wdy7.html
16 http://filemoney.com/n9zyd4qohhyo.html
17 http://filemoney.com/wy2xd082l7y1.html
18 http://filemoney.com/39v3qwc5len8.html
19 http://filemoney.com/vphxptzji9k7.html
20 http://filemoney.com/10zawy32mqt7.html
21 http://filemoney.com/luwe6pgghwue.html
22 http://filemoney.com/e2lhjevvsa3o.html
23 http://filemoney.com/arspvavn8kxt.html
24 http://filemoney.com/1wvrghnhuiwg.html
25 http://filemoney.com/rf2k3q9jl07o.html
26 http://filemoney.com/fy10ckk4sql1.html
27 http://filemoney.com/k1x0t1phjmm0.html
28 http://filemoney.com/ksi72vgg3k4j.html
29 http://filemoney.com/kut760vzcuep.html
30 http://filemoney.com/raqorwtlz8l1.html
31 http://filemoney.com/klkv03b267m1.html
32 http://filemoney.com/7cvn4441qi98.html
33 http://filemoney.com/66fntb301syc.html


01 http://ryushare.com/n9hkej2mrkcx/KhiNgu ... Lai_01.avi
02 http://ryushare.com/rnyyya53mont/KhiNgu ... Lai_02.avi
03 http://ryushare.com/1o092m9wbhr0/KhiNgu ... Lai_03.avi
04 http://ryushare.com/v0acema1q519/KhiNgu ... Lai_04.avi
05 http://ryushare.com/ej2fjh1k79gl/KhiNgu ... Lai_05.avi
06 http://ryushare.com/plf8izgflben/KhiNgu ... Lai_06.avi
07 http://ryushare.com/tre5dip7dvv5/KhiNgu ... Lai_07.avi
08 http://ryushare.com/g4vmphpugjkc/KhiNgu ... Lai_08.avi
09 http://ryushare.com/77ujvg7il7f3/KhiNgu ... Lai_09.avi
10 http://ryushare.com/u6348lo9fmff/KhiNgu ... Lai_10.avi
11 http://ryushare.com/4zod1sn5ikdv/KhiNgu ... Lai_11.avi
12 http://ryushare.com/g0vs0ct5xe6u/KhiNgu ... Lai_12.avi
13 http://ryushare.com/fq9s3dbnr8o6/KhiNgu ... Lai_13.avi
14 http://ryushare.com/7mgu4qaezhfq/KhiNgu ... Lai_14.avi
15 http://ryushare.com/nchp9t9d6fi1/KhiNgu ... Lai_15.avi
16 http://ryushare.com/7og7kk25rul6/KhiNgu ... Lai_16.avi
17 http://ryushare.com/mdajp8cweykh/KhiNgu ... Lai_17.avi
18 http://ryushare.com/rtgqx17pddxr/KhiNgu ... Lai_18.avi
19 http://ryushare.com/yquxshctzu37/KhiNgu ... Lai_19.avi
20 http://ryushare.com/mmxnmd9qmwyh/KhiNgu ... Lai_20.avi
21 http://ryushare.com/h60a5ztw2z7r/KhiNgu ... Lai_21.avi
22 http://ryushare.com/l5250gpon99g/KhiNgu ... Lai_22.avi
23 http://ryushare.com/s5o75qgzl5px/KhiNgu ... Lai_23.avi
24 http://ryushare.com/3b20q5tre38v/KhiNgu ... Lai_24.avi
25 http://ryushare.com/kzp7gmos0ny2/KhiNgu ... Lai_25.avi
26 http://ryushare.com/sj9a9956kv89/KhiNgu ... Lai_26.avi
27 http://ryushare.com/vpwbvan65fm4/KhiNgu ... Lai_27.avi
28 http://ryushare.com/ybh78cazx202/KhiNgu ... Lai_28.avi
29 http://ryushare.com/mvmdk75tty2h/KhiNgu ... Lai_29.avi
30 http://ryushare.com/ru259jew5fzk/KhiNgu ... Lai_30.avi
31 http://ryushare.com/v0qjn39ovfpx/KhiNgu ... Lai_31.avi
32 http://ryushare.com/6w6uup16t361/KhiNgu ... Lai_32.avi
33 http://ryushare.com/iir6m9lz4j5h/KhiNgu ... _33end.avi


01 http://ul.to/qp922irc
02 http://ul.to/s21klt54
03 http://ul.to/1zltrli1
04 http://ul.to/1pn92knc
05 http://ul.to/sq0k0z6j
06 http://ul.to/m7nrpm28
07 http://ul.to/o7fjj929
08 http://ul.to/jsx8dov6
09 http://ul.to/se4sng0u
10 http://ul.to/vmfoad2q
11 http://ul.to/elw4vgwk
12 http://ul.to/hq77stzx
13 http://ul.to/40cwy21b
14 http://ul.to/cww4wg7j
15 http://ul.to/td0i8gqz
16 http://ul.to/g9wfn7f7
17 http://ul.to/04s0e2ns
18 http://ul.to/4x8tw3uo
19 http://ul.to/3he3pnyp
20 http://ul.to/bd3x1ont
21 http://ul.to/vthc6tus
22 http://ul.to/nn4y09c1
23 http://ul.to/ono5uamv
24 http://ul.to/u2uwde3q
25 http://ul.to/f00mpmp3
26 http://ul.to/qr5zntd5
27 http://ul.to/cq59ied4
28 http://ul.to/sovtbknd
29 http://ul.to/lvo5fbo8
30 http://ul.to/1btsqd8j
31 http://ul.to/qoklfk5n
32 http://ul.to/wrhi8jio
33 http://ul.to/2z3z518p


01 http://uptobox.com/jxp1wkmmgcna
02 http://uptobox.com/xrktr85e85iz
03 http://uptobox.com/8zelxfizkne4
04 http://uptobox.com/b57n9sx04aqe
05 http://uptobox.com/jludqq3fcw44
06 http://uptobox.com/f5tcsmlf1vv4
07 http://uptobox.com/s6jj5khfwpsa
08 http://uptobox.com/d14qsw8fnxbl
09 http://uptobox.com/6a76swzibkxm
10 http://uptobox.com/du8e0dhj6aks
11 http://uptobox.com/2wklrmzkwf1v
12 http://uptobox.com/yucv3nual9rq
13 http://uptobox.com/p73un9b4hgak
14 http://uptobox.com/0kc2q4x8ngjh
15 http://uptobox.com/po4ci8ue7wrz
16 http://uptobox.com/nqo46z3x2jo0
17 http://uptobox.com/4l3r2dmdxsgt
18 http://uptobox.com/gy75yhxzceaf
19 http://uptobox.com/ro7umf2d6tcu
20 http://uptobox.com/71tc5abedgxl
21 http://uptobox.com/9nhes5slgwa9
22 http://uptobox.com/zj4r0l0j76jd
23 http://uptobox.com/5gq3e70g2z5e
24 http://uptobox.com/2xf7e7yi9hu8
25 http://uptobox.com/jsgqb22bqqlb
26 http://uptobox.com/swe2x4702rqm
27 http://uptobox.com/f6dim1ne0icy
28 http://uptobox.com/a2tnj2l3rwjm
29 http://uptobox.com/jwi1hy0ehl6b
30 http://uptobox.com/gg7p6eorc8df
31 http://uptobox.com/w3g7bq8z4cni
32 http://uptobox.com/w7aoybma6kjo
33 http://uptobox.com/p44m9c9xx3q0

.
mietmai
 
Bài viết: 1019
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR