Kẻ Bán Linh Hồn (AVI) - 40/40 tập

Kẻ Bán Linh Hồn (AVI) - 40/40 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Dũng là một người là một người con bị thất lạc cha mẹ từ nhỏ với vết sẹo lớn trên mặt. Vết sẹo lớn trên mặt khiến anh rất mặc cảm với mọi người. Từ đó anh quyết học thật giỏi để có thễ tự mình chế tạo mặt nạ cho riêng mình.

Khi anh đã nghiên cứu thành công thì anh trở về quê với lốt người tên Hùng với khuôn mặt hoàn toàn mới. Từ đây anh bị lao vào vòng xoáy của bọn xã hội đen. Khi bọn thế lực của nhóm Hổ dung mỹ nhân kế muốn Hùng bán mặt nạ cho nhóm. Còn nhóm Sói thì chỉa sung nhằm cưỡng bách Hùng bán mặt nạ cho mình. ừ nay Hùng biết được cha mình là bác sĩ thầm lặng nghiên cứu thuốc cai nghiện ma tuý. Nhưng gần công bố thì ông bị mưu sát. Hùng dung mặt nạ trà trộn vào tận hang ổ của bọn xã hội đen để tìm manh mối tố cáo những người giết cha mình.

Diễn viên; Ngọc Lan, Quang Tuấn, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Duyên Anh idol, Cát Tường, Thân Thuý Hà, Hoàng Thanh.

01 http://www.basicupload.com/9o351rpoxkk7
02 http://www.basicupload.com/3oxe4xja9qog
03 http://www.basicupload.com/l6puwh8flelw
04 http://www.basicupload.com/948nvpvgnzbv
05 http://www.basicupload.com/p3lseqpzuuvy
06 http://www.basicupload.com/0jw5cn54nno6
07 http://www.basicupload.com/m0tr81llnwue
08 http://www.basicupload.com/fuahap205qrm
09 http://www.basicupload.com/33yl4a78gs4s
10 http://www.basicupload.com/8zlqdtmg6cpk
11 http://www.basicupload.com/9pjy2te57sr4
12 http://www.basicupload.com/20tdu33it45d
13 http://www.basicupload.com/4yhjfs7xy71v
14 http://www.basicupload.com/l7qr80qv2x5q
15 http://www.basicupload.com/yolaxuyly0zy
16 http://www.basicupload.com/iftjvw4aws88
17 http://www.basicupload.com/d1isy6bt4xd1
18 http://www.basicupload.com/y8yca6ckphjw
19 http://www.basicupload.com/n40ya8l7sqt9
20 http://www.basicupload.com/x4eyltfk1mjp
21 http://www.basicupload.com/2806kielgiy4
22 http://www.basicupload.com/9887czb0d0ft
23 http://www.basicupload.com/x6gm756okk66
24 http://www.basicupload.com/0dh61s9t2kqo
25 http://www.basicupload.com/l9uu2sx221fg
26 http://www.basicupload.com/ia9bu78tnq72
27 http://www.basicupload.com/2rkr13s9ree8
28 http://www.basicupload.com/z3hpqcsqqhc8
29 http://www.basicupload.com/eucr2z6hs75y
30 http://www.basicupload.com/627nscnxwtgh
31 http://www.basicupload.com/lej8y50hwhhc
32 http://www.basicupload.com/6tz047d814p1
33 http://www.basicupload.com/p42bm1h2ovlk
34 http://www.basicupload.com/r1nrjycqiwm8
35 http://www.basicupload.com/2e1501c8wqhg
36 http://www.basicupload.com/zxf9soumh707
37 http://www.basicupload.com/of1af5l4h65r
38 http://www.basicupload.com/spyge80fu7mo
39 http://www.basicupload.com/jq7r2fzfwxe1
40 http://www.basicupload.com/w1kojd5w4scy


01 http://ryushare.com/r07v07r0qjjp/KeBanLinhHon_01.avi
02 http://ryushare.com/i3frz7lb6k6h/KeBanLinhHon_02.avi
03 http://ryushare.com/pve8r8h3xowy/KeBanLinhHon_03.avi
04 http://ryushare.com/3r99kjebqo6x/KeBanLinhHon_04.avi
05 http://ryushare.com/fd3knvcfm8lg/KeBanLinhHon_05.avi
06 http://ryushare.com/gldjxk49tuwr/KeBanLinhHon_06.avi
07 http://ryushare.com/h9p1w19buwxe/KeBanLinhHon_07.avi
08 http://ryushare.com/swo6al6woou5/KeBanLinhHon_08.avi
09 http://ryushare.com/errzj4my90nx/KeBanLinhHon_09.avi
10 http://ryushare.com/jtixz1vc8bz2/KeBanLinhHon_10.avi
11 http://ryushare.com/1mbn9jm38ftn/KeBanLinhHon_11.avi
12 http://ryushare.com/8efutermcpdl/KeBanLinhHon_12.avi
13 http://ryushare.com/hkppiellgyb7/KeBanLinhHon_13.avi
14 http://ryushare.com/ovhyy3xt7i5m/KeBanLinhHon_14.avi
15 http://ryushare.com/i1dra829jj6f/KeBanLinhHon_15.avi
16 http://ryushare.com/0jgkkpfzjy1f/KeBanLinhHon_16.avi
17 http://ryushare.com/3j7dxqmy9ztk/KeBanLinhHon_17.avi
18 http://ryushare.com/ypsdyjoabswz/KeBanLinhHon_18.avi
19 http://ryushare.com/a6keetq03sh3/KeBanLinhHon_19.avi
20 http://ryushare.com/kh69u0f75kx9/KeBanLinhHon_20.avi
21 http://ryushare.com/4yadpwxt4thc/KeBanLinhHon_21.avi
22 http://ryushare.com/g8v759fzce0l/KeBanLinhHon_22.avi
23 http://ryushare.com/q6w6npcozgah/KeBanLinhHon_23.avi
24 http://ryushare.com/0siu2tffzhr5/KeBanLinhHon_24.avi
25 http://ryushare.com/34y86ftu1vyg/KeBanLinhHon_25.avi
26 http://ryushare.com/amnwsk57otl6/KeBanLinhHon_26.avi
27 http://ryushare.com/3xidv730b0ey/KeBanLinhHon_27.avi
28 http://ryushare.com/1yct6u19je63/KeBanLinhHon_28.avi
29 http://ryushare.com/nivsw5aslp2g/KeBanLinhHon_29.avi
30 http://ryushare.com/iouib4jup1lg/KeBanLinhHon_30.avi
31 http://ryushare.com/n9946s66jdmh/KeBanLinhHon_31.avi
32 http://ryushare.com/u7aiquoxs8y0/KeBanLinhHon_32.avi
33 http://ryushare.com/59g7t228w41h/KeBanLinhHon_33.avi
34 http://ryushare.com/l8a2doyq61z2/KeBanLinhHon_34.avi
35 http://ryushare.com/oqod8nlygfn3/KeBanLinhHon_35.avi
36 http://ryushare.com/zh4vm78p2gid/KeBanLinhHon_36.avi
37 http://ryushare.com/tza983so9x0u/KeBanLinhHon_37.avi
38 http://ryushare.com/oru4ui85u18u/KeBanLinhHon_38.avi
39 http://ryushare.com/cdpdt9zyl4x4/KeBanLinhHon_39.avi
40 http://ryushare.com/gmy22j1b7rxv/KeBanLinhHon_40end.avi


01 http://ul.to/54qewkak
02 http://ul.to/h1ybmcfs
03 http://ul.to/eg9mctvo
04 http://ul.to/79uxict1
05 http://ul.to/tcu6w4pw
06 http://ul.to/t56rvgej
07 http://ul.to/bjax56ep
08 http://ul.to/7ivqp8qu
09 http://ul.to/z19fcdr5
10 http://ul.to/o7vkft3b
11 http://ul.to/31z2eyzw
12 http://ul.to/q0zi5cl9
13 http://ul.to/jc50z1l1
14 http://ul.to/nfdbi899
15 http://ul.to/7pnh15g4
16 http://ul.to/k7g32bf6
17 http://ul.to/xi6smnmq
18 http://ul.to/wjhktm12
19 http://ul.to/5dxs96oz
20 http://ul.to/25cy0o1g
21 http://ul.to/jmk162zz
22 http://ul.to/b4w6egzc
23 http://ul.to/z2mu2ooq
24 http://ul.to/9iyaro7c
25 http://ul.to/oxsgaxz8
26 http://ul.to/3k7giy6t
27 http://ul.to/1esxztzl
28 http://ul.to/hbig7r5v
29 http://ul.to/3blxmk05
30 http://ul.to/nw7pe0up
31 http://ul.to/8407cc1u
32 http://ul.to/itfwg6c1
33 http://ul.to/kkxmr4sa
34 http://ul.to/obb61k34
35 http://ul.to/wyoib4w8
36 http://ul.to/m9mhk39j
37 http://ul.to/76s0g08g
38 http://ul.to/fass440v
39 http://ul.to/rqvqryr4
40 http://ul.to/0yg7h9q7


01 http://uploadboy.com/t2nri1qauqdn.html
02 http://uploadboy.com/1yqzwoi90c8s.html
03 http://uploadboy.com/njjn16zqb8lo.html
04 http://uploadboy.com/0t9lkrsnk9ms.html
05 http://uploadboy.com/vbxwjy2sdfbh.html
06 http://uploadboy.com/nkybwswhmsmq.html
07 http://uploadboy.com/cbxqt52qmtio.html
08 http://uploadboy.com/jszhfarsg3t0.html
09 http://uploadboy.com/sjr7c94u685w.html
10 http://uploadboy.com/mkjmlg876s6i.html
11 http://uploadboy.com/t5rzpbew6ybi.html
12 http://uploadboy.com/qi1xre6gvcg1.html
13 http://uploadboy.com/mx1yh4xsokyo.html
14 http://uploadboy.com/evx5buxu0mnt.html
15 http://uploadboy.com/dz37d3zxilii.html
16 http://uploadboy.com/0p671dvxyy6m.html
17 http://uploadboy.com/9g1a7zq98xq5.html
18 http://uploadboy.com/13l5lod5khri.html
19 http://uploadboy.com/2hkcksvgcrn2.html
20 http://uploadboy.com/m87ycrd90dkj.html
21 http://uploadboy.com/c09yackv0al2.html
22 http://uploadboy.com/ddizowdrjh1u.html
23 http://uploadboy.com/tgn2xepl5ppt.html
24 http://uploadboy.com/vkbk961cbakw.html
25 http://uploadboy.com/u92zozys1jlu.html
26 http://uploadboy.com/0p14w629awvq.html
27 http://uploadboy.com/uwwdl6zjzacg.html
28 http://uploadboy.com/eb1v867dcp83.html
29 http://uploadboy.com/yl704i5u199x.html
30 http://uploadboy.com/yos7j2yd5q7u.html
31 http://uploadboy.com/4qu0rnvi43p8.html
32 http://uploadboy.com/yfwczdeggo8p.html
33 http://uploadboy.com/y8zim31z8msk.html
34 http://uploadboy.com/sxyevqh4shdv.html
35 http://uploadboy.com/yqmiufei6p6w.html
36 http://uploadboy.com/x0y5kp9yi6ty.html
37 http://uploadboy.com/ljpnaedso137.html
38 http://uploadboy.com/fmvae8m27bfx.html
39 http://uploadboy.com/ird5okjydj3r.html
40 http://uploadboy.com/13snk3zoq5it.html


01 http://uptobox.com/ohg38bwcgfx2
02 http://uptobox.com/t1mt93wdv2bd
03 http://uptobox.com/0cvoa8hvnpwc
04 http://uptobox.com/sohx93jg1z8m
05 http://uptobox.com/nc18w8jxxo9p
06 http://uptobox.com/2oq2opx7xx9f
07 http://uptobox.com/isxtt9u34x4u
08 http://uptobox.com/of3y1ytbgl0w
09 http://uptobox.com/pttkzpi8wuwi
10 http://uptobox.com/hwcxvcn0b2w4
11 http://uptobox.com/fwnkzr9p8ey7
12 http://uptobox.com/1gq5w37lsvdi
13 http://uptobox.com/s7izrh2d7jzn
14 http://uptobox.com/3q79acn60ndu
15 http://uptobox.com/plk2c94f03vt
16 http://uptobox.com/cqc0l574fn9u
17 http://uptobox.com/pru9a376wqew
18 http://uptobox.com/pv1o51ao3j2d
19 http://uptobox.com/eqt9euur3icc
20 http://uptobox.com/yug02hsamgy2
21 http://uptobox.com/97jgipqkecbn
22 http://uptobox.com/fac9v3mumshr
23 http://uptobox.com/80kje3m3zzrt
24 http://uptobox.com/zlrsd8g70j0c
25 http://uptobox.com/rlx0ya220c78
26 http://uptobox.com/vyj2vgfazjyg
27 http://uptobox.com/23fgv2knm69s
28 http://uptobox.com/h1o3igi44o4z
29 http://uptobox.com/dhzf2hre2z5o
30 http://uptobox.com/ufi1jm6mel43
31 http://uptobox.com/xewiiiq7c298
32 http://uptobox.com/k7hc3wtl1cy8
33 http://uptobox.com/rett27mg2cc9
34 http://uptobox.com/xwbuss4pgpjd
35 http://uptobox.com/991cja3q06pa
36 http://uptobox.com/0erwa29s5gjh
37 http://uptobox.com/efg8rgcljam3
38 http://uptobox.com/xp3bvborv6p1
39 http://uptobox.com/71gxse9o9fg5
40 http://uptobox.com/ddy80fam5nek

.
mietmai
 
Bài viết: 1018
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Kẻ Bán Linh Hồn (AVI) - 40/40 tập

Gửi bàigửi bởi danglang

Cám ơn bạn MietMai nhiều lắm nhé !...
danglang
 
Bài viết: 158
Ngày tham gia: 17 Tháng 9 2014


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR