Dấu + Của Trái Tim (HDTV-AVI) - 32/32 tập

Dấu + Của Trái Tim (HDTV-AVI) - 32/32 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

"Dấu + của trái tim" kể về câu chuyện của ba anh em Quý – Vân – Sang. Chỉ vì tính gia trưởng, sĩ diện và sự kỳ vọng quá lớn của cha, mà họ phải tự vật lộn trong những khó khăn của mình mà không dám nói cho ai biết. Đó là khi Quý, người anh cả thành đạt và là niềm tự hào của gia đình, phải tự mình xoay sở khi gặp khó khăn và rồi dính dáng vào bọn cho vay nặng lãi, mà không dám nói một lời với gia đình, người thân. Để rồi khi anh mất hết tất cả, phải tìm đến cái chết. Đó là khi Vân, dù phải chăm sóc người con bị bệnh tự kỉ, trong khi chồng bồ bịch, nghiện ngập, vẫn phải câm nín chịu đựng để giữ thể diện gia đình. Đó còn là khi Sang, dù bị công ty xuất khẩu lao động lừa đảo, bị trục xuất về nước cũng không dám quay về nhà mà phải sống lang bạt bên ngoài với quyết tâm gây dựng sự nghiệp.

Diễn viên: Khương Ngọc, Ngọc Lan, Tấn Thi, Phương Dung, Baggio, Nhung Kate, Nguyệt Ánh, Huy Cường, Phương Dung...

01 http://www.basicupload.com/d6ey6wa1epek
02 http://www.basicupload.com/spczkhvw73wf
03 http://www.basicupload.com/ynpmhd8oyf9u
04 http://www.basicupload.com/nj65ox23hzvh
05 http://www.basicupload.com/16q7g0cyy94w
06 http://www.basicupload.com/q6eob4wkc9a9
07 http://www.basicupload.com/4or887697hiq
08 http://www.basicupload.com/2f4aq8qzdtk8
09 http://www.basicupload.com/49f91ttjv7k1
10 http://www.basicupload.com/tcg6plhudp8l
11 http://www.basicupload.com/ppd74bax0f7a
12 http://www.basicupload.com/x6tu120u5vqc
13 http://www.basicupload.com/j4vsx0lzjsoa
14 http://www.basicupload.com/8rdn79vthv8m
15 http://www.basicupload.com/7rqiijrteiri
16 http://www.basicupload.com/nnwrdviz8jex
17 http://www.basicupload.com/pc2lid6hfeq2
18 http://www.basicupload.com/8o3lcpdhum2s
19 http://www.basicupload.com/blakgra144kh
20 http://www.basicupload.com/3v2jx62rf8zh
21 http://www.basicupload.com/uiib60h9lv2a
22 http://www.basicupload.com/75g0g5yp8h62
23 http://www.basicupload.com/2g7we4y11mlz
24 http://www.basicupload.com/j03joev9y0jt
25 http://www.basicupload.com/7h22mg2320wn
26 http://www.basicupload.com/uo1th8cw4tj2
27 http://www.basicupload.com/riz02euw2owr
28 http://www.basicupload.com/evl3pmu928wa
29 http://www.basicupload.com/qq31ygv9t8wt
30 http://www.basicupload.com/h0pnvkg330lr
31 http://www.basicupload.com/axwsi5w8jv2z
32 http://www.basicupload.com/hzpr8o3viykq


01 http://ryushare.com/jd7ig1v6grhw/Dau+CuaTraiTim_01.avi
02 http://ryushare.com/rg37r3xmasfd/Dau+CuaTraiTim_02.avi
03 http://ryushare.com/j9cqpcart9pw/Dau+CuaTraiTim_03.avi
04 http://ryushare.com/7m9l6hvyh5qv/Dau+CuaTraiTim_04.avi
05 http://ryushare.com/jqeb0zlz348c/Dau+CuaTraiTim_05.avi
06 http://ryushare.com/elwqq9wlps1i/Dau+CuaTraiTim_06.avi
07 http://ryushare.com/heaq33h6hyw8/Dau+CuaTraiTim_07.avi
08 http://ryushare.com/m2t9qlqleife/Dau+CuaTraiTim_08.avi
09 http://ryushare.com/m8agz0z42o97/Dau+CuaTraiTim_09.avi
10 http://ryushare.com/7gtzdredbru5/Dau+CuaTraiTim_10.avi
11 http://ryushare.com/x507v8ecen4g/Dau+CuaTraiTim_11.avi
12 http://ryushare.com/uzi4qrbzrcja/Dau+CuaTraiTim_12.avi
13 http://ryushare.com/2otk2h2mscer/Dau+CuaTraiTim_13.avi
14 http://ryushare.com/318c981p53vi/Dau+CuaTraiTim_14.avi
15 http://ryushare.com/6jiex71odasx/Dau+CuaTraiTim_15.avi
16 http://ryushare.com/mi0mtp252g86/Dau+CuaTraiTim_16.avi
17 http://ryushare.com/69ut13qp6g1g/Dau+CuaTraiTim_17.avi
18 http://ryushare.com/8lp79qyjtxuk/Dau+CuaTraiTim_18.avi
19 http://ryushare.com/3eatr52w52wb/Dau+CuaTraiTim_19.avi
20 http://ryushare.com/01e3x9m4y0yx/Dau+CuaTraiTim_20.avi
21 http://ryushare.com/50eo87yeuiha/Dau+CuaTraiTim_21.avi
22 http://ryushare.com/7579dl7tajb6/Dau+CuaTraiTim_22.avi
23 http://ryushare.com/uxdtuetu0cqx/Dau+CuaTraiTim_23.avi
24 http://ryushare.com/4irjae0t1vqb/Dau+CuaTraiTim_24.avi
25 http://ryushare.com/mxtp4b0e6pdu/Dau+CuaTraiTim_25.avi
26 http://ryushare.com/gky1mdqdsaxw/Dau+CuaTraiTim_26.avi
27 http://ryushare.com/whlw6dvjulaa/Dau+CuaTraiTim_27.avi
28.1 http://ryushare.com/ob1e60mc1sur/Dau+Cu ... 28.avi.001
28.2 http://ryushare.com/pz36gt2bq0h3/Dau+Cu ... 28.avi.002
29.1 http://ryushare.com/0y384vdpbu8v/Dau+Cu ... 29.avi.001
29.2 http://ryushare.com/3d0ojpwe9p4m/Dau+Cu ... 29.avi.002
30.1 http://ryushare.com/j43q9flz0jm4/Dau+Cu ... 30.avi.001
30.2 http://ryushare.com/rwhdxzc801ou/Dau+Cu ... 30.avi.002
31.1 http://ryushare.com/p6gdxhzo6k1t/Dau+Cu ... 31.avi.001
31.2 http://ryushare.com/4j8y1b31ki7z/Dau+Cu ... 31.avi.002
32.1 http://ryushare.com/cl59puoap3u9/Dau+Cu ... nd.avi.001
32.2 http://ryushare.com/zimj5k3heuhw/Dau+Cu ... nd.avi.002


01 http://www.sockshare.com/file/AE723CCE1BCA5737
02 http://www.sockshare.com/file/63AD8E705B49407D
03 http://www.sockshare.com/file/1EE5D786413B7FC3
04 http://www.sockshare.com/file/7AC876F370A55613
05 http://www.sockshare.com/file/03FB96B0ACB1961E
06 http://www.sockshare.com/file/6B88C293E292B35E
07 http://www.sockshare.com/file/FB6114C10442E721
08 http://www.sockshare.com/file/40066CE77A5CACF1
09 http://www.sockshare.com/file/DD67959D30EBA1DA
10 http://www.sockshare.com/file/6C25B2E860628EFE
11 http://www.sockshare.com/file/6B0D14B814470381
12 http://www.sockshare.com/file/6915BF3EE8F95A4F
13 http://www.sockshare.com/file/09B87C1DEE94F5DC
14 http://www.sockshare.com/file/ADDE91E838654BA7
15 http://www.sockshare.com/file/DAE32377AFA7CB7C
16 http://www.sockshare.com/file/BAED0D21683739AB
17 http://www.sockshare.com/file/B70456B6CA9343E3
18 http://www.sockshare.com/file/14B93C1AD1D4FE9A
19 http://www.sockshare.com/file/23FE055157B76A25
20 http://www.sockshare.com/file/88A45EA373D11CAF
21 http://www.sockshare.com/file/4AD13A42594A12C8
22 http://www.sockshare.com/file/27B87BF51D231209
23 http://www.sockshare.com/file/5CDEC2FC414A0265
24 http://www.sockshare.com/file/DDC6C08B5DBF9823
25 http://www.sockshare.com/file/45687B1EFBD43510
26 http://www.sockshare.com/file/B244DCC166C732CF
27 http://www.sockshare.com/file/1494B64D191AD61F
28 http://www.sockshare.com/file/5995EF28F140874E
29 http://www.sockshare.com/file/C84FB2A4B064FFA3
30 http://www.sockshare.com/file/8B4E9F99EF1FDDA0
31 http://www.sockshare.com/file/643034EA311671D5
32 http://www.sockshare.com/file/3B42AB3D8DABDAF9


01 http://ul.to/vk9wh7qx
02 http://ul.to/j928f4tb
03 http://ul.to/j4zycya8
04 http://ul.to/z8t984k1
05 http://ul.to/6avrokie
06 http://ul.to/4nmexy7r
07 http://ul.to/51m7usvz
08 http://ul.to/7c06ev6f
09 http://ul.to/uyfy4gqo
10 http://ul.to/wlmws81e
11 http://ul.to/l6r0ufrl
12 http://ul.to/hyd41fah
13 http://ul.to/nvhmvd25
14 http://ul.to/at1gljw5
15 http://ul.to/ym8m64fa
16 http://ul.to/chn6x0lp
17 http://ul.to/j7edkyfd
18 http://ul.to/wjt6slsi
19 http://ul.to/n99w5ewo
20 http://ul.to/ihcmwzju
21 http://ul.to/9raym3l8
22 http://ul.to/101l0wjy
23 http://ul.to/w60fsio8
24 http://ul.to/fbw9qiwg
25 http://ul.to/q2eswtyh
26 http://ul.to/29xy7sxz
27 http://ul.to/suq0512o
28 http://ul.to/ir04yvmt
29 http://ul.to/utcd3fzz
30 http://ul.to/dhmd81x5
31 http://ul.to/ssn9kp0f
32 http://ul.to/xcb3buoc


01 http://uptobox.com/i1kdrwt648dy
02 http://uptobox.com/yd2su7szl8c5
03 http://uptobox.com/4unfa08nutqx
04 http://uptobox.com/05b7bo52tzyu
05 http://uptobox.com/xej4rsq4ie5l
06 http://uptobox.com/mc9wwl6e602o
07 http://uptobox.com/y47nifuuzeuo
08 http://uptobox.com/iyshjzuhn5yh
09 http://uptobox.com/ky4xgxh1jbgr
10 http://uptobox.com/901pckf3kr29
11 http://filecloud.io/2y3o61uz
12 http://uptobox.com/puag6el0nhmo
13 http://uptobox.com/65jkyiav1ws7
14 http://uptobox.com/m4xqo2mz2xk9
15 http://uptobox.com/7xr58lhx6hr1
16 http://uptobox.com/2p8takorec1q
17 http://uptobox.com/vndytfxpiqzl
18 http://uptobox.com/gyz2nipxs1jn
19 http://uptobox.com/nrv71qo9gd4w
20 http://uptobox.com/k84dwvwn2kt5
21 http://uptobox.com/wtgexang8100
22 http://uptobox.com/vm3pdf1xv23w
23 http://uptobox.com/mhaatboctsp1
24 http://uptobox.com/911elc9enffm
25 http://uptobox.com/czps1gc0hdiv
26 http://uptobox.com/cn65bnizeto6
27 http://uptobox.com/n27vufx1jzhl
28 http://uptobox.com/3to0jui4fy2f
29 http://uptobox.com/dw8aqayu8rmu
30 http://uptobox.com/ltfepgaqcz5i
31 http://uptobox.com/0a0ijah9cku3
32 http://uptobox.com/msrdy5wi9s5t

.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR