Người Chồng Điên (HDTV-AVI) - 35/35 tập

Người Chồng Điên (HDTV-AVI) - 35/35 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Người Chồng Điên là câu chuyện về một cô gái mang giấc mộng giàu sang. Để thực hiện tham vọng của mình, cô đã lợi dụng những người yêu thương cô nhất. Nhưng cuối cùng, chính những việc làm của cô đã khiến cô phải trả giá. Câu chuyện cũng chính là bài học cho những ai đang nuôi dưỡng ước mơ, hãy đến với ước mơ của mình bằng con đường chân chính.“Bản chất của tham vọng chẳng qua là chiếc bóng của ước mơ”.

Diễn viên: Huỳnh Đông, Bảo Thanh, Lâm Minh Thắng, Vũ Ngọc Ánh, Hoài An, Ái Châu, Thanh Bình, Mã Trung, Hùng Trần, Trần Thùy Trang

01 http://www.basicupload.com/at5esniwgkq5
02 http://www.basicupload.com/cj4widmkw396
03 http://www.basicupload.com/f8uh6y7saqxr
04 http://www.basicupload.com/tu51t9kbszki
05 http://www.basicupload.com/edbnv8wynqvn
06 http://www.basicupload.com/vjt131jfbmbn
07 http://www.basicupload.com/x5mmuc9m8ljk
08 http://www.basicupload.com/x5mmuc9m8ljk
09 http://www.basicupload.com/6qq29e4bevee (new HD)
10 http://www.basicupload.com/j7dpgv7t8hve
11 http://www.basicupload.com/9y8mdz7vvqg2
12 http://www.basicupload.com/mvsjrlawudwd
13 http://www.basicupload.com/d1uwntcdf83k
14 http://www.basicupload.com/tlfk4icvqzmw
15 http://www.basicupload.com/42oca264z4ud
16 http://www.basicupload.com/lxm2gzlvhzwd
17 http://www.basicupload.com/2zo09q87cdqu
18 http://www.basicupload.com/p6qprmy2b1ho
19 http://www.basicupload.com/rzi0vq0vkq6l
20 http://www.basicupload.com/c29776ablyej
21 http://www.basicupload.com/lbrakgksmvs8
22 http://www.basicupload.com/vw54662rj44t
23 http://www.basicupload.com/lja0hqzqk6ta
24 http://www.basicupload.com/5f40hnxjd9b3
25 http://www.basicupload.com/xu46ndaxrrdx
26 http://www.basicupload.com/qhcq5otlyd6c
27 http://www.basicupload.com/qt312pp825n7
28 http://www.basicupload.com/d6oyq0uqyzob
29 http://www.basicupload.com/0jwoskum14nu
30 http://www.basicupload.com/s80n493803sb
31 http://www.basicupload.com/exxg94zhfe0z
32 http://www.basicupload.com/kmwz8jmw90gk
33 http://www.basicupload.com/1ciqwydkpotf
34 http://www.basicupload.com/kmntcck42fx2
35 http://www.basicupload.com/kx0f9hn34esz


01 http://ryushare.com/xkjtr2saa13d/NguoiChongDien_01.avi
02 http://ryushare.com/bkzfqswbsqxy/NguoiChongDien_02.avi
03 http://ryushare.com/v9ll0sue6grk/NguoiChongDien_03.avi
04 http://ryushare.com/odwiw6ftczko/NguoiChongDien_04.avi
05 http://ryushare.com/7jrdom4v306r/NguoiChongDien_05.avi
06 http://ryushare.com/15vz8eno0iup/NguoiChongDien_06.avi
07 http://ryushare.com/3cywf96w234l/NguoiChongDien_07.avi
08 http://ryushare.com/coy011gt4rsv/NguoiChongDien_08.avi
09 http://ryushare.com/6w6zqbn4nj5o/NguoiC ... _09new.avi (new HD)
10 http://ryushare.com/xzutorcf7n6h/NguoiChongDien_10.avi
11 http://ryushare.com/fjvxqsmrlpdi/NguoiChongDien_11.avi
12 http://ryushare.com/srl2vu7xj9s5/NguoiChongDien_12.avi
13 http://ryushare.com/y11vt5bceonm/NguoiChongDien_13.avi
14 http://ryushare.com/5hv0geeemni9/NguoiChongDien_14.avi
15 http://ryushare.com/e15fzpbc1kt6/NguoiChongDien_15.avi
16 http://ryushare.com/5rzoqmxngtuv/NguoiChongDien_16.avi
17 http://ryushare.com/d4h5asnlw1w7/NguoiChongDien_17.avi
18 http://ryushare.com/s2se1qr8hc9l/NguoiChongDien_18.avi
19 http://ryushare.com/xyscddetgphc/NguoiChongDien_19.avi
20 http://ryushare.com/nkaab87coq9t/NguoiChongDien_20.avi
21 http://ryushare.com/u530131v4p3s/NguoiChongDien_21.avi
22 http://ryushare.com/qbbxbawyblo6/NguoiChongDien_22.avi
23 http://ryushare.com/v3z0ymbz2k7e/NguoiChongDien_23.avi
24 http://ryushare.com/zj3e7h1syjpd/NguoiChongDien_24.avi
25 http://ryushare.com/b5vdp06p9x7w/NguoiChongDien_25.avi
26 http://ryushare.com/jlwelt0ep7x6/NguoiChongDien_26.avi
27 http://ryushare.com/kngf2bkc780b/NguoiChongDien_27.avi
28 http://ryushare.com/i3wb13isi9pt/NguoiChongDien_28.avi
29 http://ryushare.com/zcdb742z0lhk/NguoiChongDien_29.avi
30 http://ryushare.com/sz57hmzzynfa/NguoiChongDien_30.avi
31 http://ryushare.com/p8h84exa8ghw/NguoiChongDien_31.avi
32 http://ryushare.com/m77qqlqul7vn/NguoiChongDien_32.avi
33 http://ryushare.com/8i4n9sr0vk7z/NguoiChongDien_33.avi
34 http://ryushare.com/jyzkhiktunjl/NguoiChongDien_34.avi
35 http://ryushare.com/heuu83fpwtor/NguoiC ... _35end.avi


01 http://www.sockshare.com/file/FA99B57E6095B82F
02 http://www.sockshare.com/file/3652BBF0E1D260D8
03 http://www.sockshare.com/file/9A580BCD496D6EF6
04 http://www.sockshare.com/file/AB59E366AE4B0569
05 http://www.sockshare.com/file/A79286BA989EEA52
06 http://www.sockshare.com/file/47B495F92A618C83
07 http://www.sockshare.com/file/62A8C083287F1416
08 http://www.sockshare.com/file/DE4436ADA192E30B
09 http://www.sockshare.com/file/0D2624EA11754BD1 (new HD)
10 http://www.sockshare.com/file/DA9B5E8CB164DDA3
11 http://www.sockshare.com/file/0DD804632B4314FF
12 http://www.sockshare.com/file/7E6159037056E9A3
13 http://www.sockshare.com/file/EE423E2A783A7119
14 http://www.sockshare.com/file/3A4E2F79FD409203
15 http://www.sockshare.com/file/9DBF4437EABC1DA3
16 http://www.sockshare.com/file/AA77306E11508CF8
17 http://www.sockshare.com/file/5FA8D3EE074FB23F
18 http://www.sockshare.com/file/2D76A98877F76179
19 http://www.sockshare.com/file/B3D187786F91D452
20 http://www.sockshare.com/file/F95CB8F135D62232
21 http://www.sockshare.com/file/94481B76E7FAAE19
22 http://www.sockshare.com/file/576C8CCECCA32805
23 http://www.sockshare.com/file/DECB1E56E341DF3E
24 http://www.sockshare.com/file/83EFCB91A5E48D85
25 http://www.sockshare.com/file/9F55A65101CD3243
26 http://www.sockshare.com/file/C87938955E98C6A2
27 http://www.sockshare.com/file/DE75EB8908EE2AD1
28 http://www.sockshare.com/file/6BF98A4E12764EDF
29 http://www.sockshare.com/file/9D31558751127755
30 http://www.sockshare.com/file/0A03CFFE43376810
31 http://www.sockshare.com/file/16DECF6B18825B5A
32 http://www.sockshare.com/file/CF3669EA3B75BABB
33 http://www.sockshare.com/file/033B50B4F17DB164
34 http://www.sockshare.com/file/DC6405CEF3177508
35 http://www.sockshare.com/file/11DCC3E9EB3FE465


01 http://ul.to/xee222ke
02 http://ul.to/0ikwe2zb
03 http://ul.to/7a4vzdcn
04 http://ul.to/xsqwhniq
05 http://ul.to/fgycivkz
06 http://ul.to/2uwz5kyy
07 http://ul.to/47cctfvy
08 http://ul.to/81hctfar
09 http://ul.to/t9muh75e (new HD)
10 http://ul.to/rw18zlwn
11 http://ul.to/7jm3s7ut
12 http://ul.to/h9p74xqz
13 http://ul.to/1emicp4a
14 http://ul.to/b9fcl8vt
15 http://ul.to/5cczmifs
16 http://ul.to/awazzgtc
17 http://ul.to/p6wpwrnt
18 http://ul.to/1y8uvm4y
19 http://ul.to/hemplh0s
20 http://ul.to/ipk9hs3e
21 http://ul.to/rqq8urkp
22 http://ul.to/v3hp4ko3
23 http://ul.to/v4p5myl7
24 http://ul.to/mxnqp7ig
25 http://ul.to/et4apvjh
26 http://ul.to/3j62nym2
27 http://ul.to/lcft1gqc
28 http://ul.to/psceyv6w
29 http://ul.to/v7tml26s
30 http://ul.to/w775cr4b
31 http://ul.to/o6xdv6yy
32 http://ul.to/9sa1qwhw
33 http://ul.to/x0rz7zld
34 http://ul.to/fsa9hgan
35 http://ul.to/0pkxvazy


01 http://uptobox.com/hcarvsjfba6l
02 http://uptobox.com/4c977yodmvbl
03 http://uptobox.com/uav83zkhs5ud
04 http://uptobox.com/wzmysp6g776b
05 http://uptobox.com/r6xoxzygh1iu
06 http://uptobox.com/ut4xki7w6b6l
07 http://uptobox.com/orr7tpx0kbps
08 http://uptobox.com/pih4g61z6uph
09 http://uptobox.com/vdl0d6oyes6m (new HD)
10 http://uptobox.com/t0q8waexvkem
11 http://uptobox.com/iqxzb07iyymc
12 http://uptobox.com/zoip9cv52vjr
13 http://uptobox.com/jjfpjqa222l3
14 http://uptobox.com/gly0jzp2k1na
15 http://uptobox.com/mpk0pwsaftj5
16 http://uptobox.com/9bi3oqlsl2sd
17 http://uptobox.com/2dgqmknx768p
18 http://uptobox.com/bwg8rosqw1jh
19 http://uptobox.com/gevf3vh2xxzb
20 http://uptobox.com/16ds2qudb3ja
21 http://uptobox.com/lihc872ag7zn
22 http://uptobox.com/nsplyui13yda
23 http://uptobox.com/xm9luw6m8zpk
24 http://uptobox.com/h6e7ddlgg230
25 http://uptobox.com/ovfr224jnxkp
26 http://uptobox.com/yxcn7kymlfsh
27 https://uptobox.com/0fluqy6q7bu7
28 https://uptobox.com/px36xxol3gy2
29 https://uptobox.com/c3595liftr04
30 http://uptobox.com/8y8ts0vzm9j2
31 http://uptobox.com/4udtqik4e2cz
32 http://uptobox.com/lsvrjy93ziry
33 http://uptobox.com/r4v7t1jtf29n
34 http://uptobox.com/qoiiajvbpcy6
35 http://uptobox.com/n3i6zu157bdi

.
mietmai
 
Bài viết: 1082
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Người Chồng Điên (HDTV-AVI) - 35/35 tập

Gửi bàigửi bởi hmta1982

Thank you MM :D
hmta1982
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 1 Tháng 8 2014
Đến từ: VN


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR