Tình Người Xứ Hoa (HDTV-AVI) - 36/36 tập

Tình Người Xứ Hoa (HDTV-AVI) - 36/36 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Tình người xứ Hoa xoay quanh nghề trồng hoa, một ngành nghề sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao và đậm nét văn hóa tại Đà Lạt.

Đà Lạt trong quá trình đô thị hoá ồ ạt đã khiến không ít người dân đứng trước những khó khăn, thử thách. Một bộ phận nông dân mất đất, mất nghề, không biết làm gì để sinh sống sau khi tiêu hết khoản tiền đền bù đất đai. Nhiều tệ nạn nghiêm trọng cũng từ đây phát sinh. Đó chính là mối quan ngại đặt ra cho toàn xã hội hiện nay.

36 tập phim là chuỗi sự kiện liền mạch, vạch trần những mặt trái, mặt tiêu cưc của một nhóm người lợi dụng cơ chế để trục lợi. Ở đó, xuất hiện những gương mặt thuộc đủ mọi thành phần xã hội: từ quan chức, doanh nhân đến nông dân, trí thức…

Xung đột giữa các tuyến nhân vật là cuộc đấu tranh quyết liệt thể hiện nét tính cách, tâm hồn nhân hậu, dung dị của những người dân Đà Lạt.

01 http://www.basicupload.com/1r8e7pj1xqjp
02 http://www.basicupload.com/6l4u0o0sl9qb
03 http://www.basicupload.com/m2v3qu5eojiu
04 http://www.basicupload.com/7aaqonsp4ywu
05 http://www.basicupload.com/orwvknesndq2
06 http://www.basicupload.com/suf8f5wh61jb
07 http://www.basicupload.com/33wkrir8w7jy
08 http://www.basicupload.com/xa09inimw806
09 http://www.basicupload.com/sdjt6s4vk9qb
10 http://www.basicupload.com/zufab1y3ov2o
11 http://www.basicupload.com/gb5vexqop0oq
12 http://www.basicupload.com/4btfi65ucd9u
13 http://www.basicupload.com/dnszv832qsln
14 http://www.basicupload.com/gl7s1iypz7fs
15 http://www.basicupload.com/fymw6xr87l84
16 http://www.basicupload.com/57ptqoddvh96
17 http://www.basicupload.com/xrateh321l0g
18a http://www.basicupload.com/jr6kozyc2phx
18b http://www.basicupload.com/mo91lsp8zxn6
19 http://www.basicupload.com/k35aopp75oxt
20 http://www.basicupload.com/az7n4h0zmhrs
21 http://www.basicupload.com/gc9obsipdwnu
22 http://www.basicupload.com/lmja7dema7ga
23 http://www.basicupload.com/9rlnwdzvsamw
24 http://www.basicupload.com/4eaayl4a3q9j
25 http://www.basicupload.com/erd4y7ptmr7c
26 http://www.basicupload.com/jfran8pv3txm
27 http://www.basicupload.com/5wivb4lf957l
28 http://www.basicupload.com/svy6w2l05pw3
29 http://www.basicupload.com/979bdnxphhgt
30 http://www.basicupload.com/dp9zckc1qvy8
31 http://www.basicupload.com/8srvowu6jr1j
32 http://www.basicupload.com/o6qtaphsu6w8
33 http://www.basicupload.com/o0ozjxvydsza
34 http://www.basicupload.com/z4ayz28ijvtm
35 http://www.basicupload.com/gv9om0e31dgt
36 http://www.basicupload.com/bkzzfxzan9xj


01 http://lemuploads.com/d126na2paii3
02 http://lemuploads.com/eqnyy3f20xnx
03 http://lemuploads.com/n7gwvsvhsnzt
04 http://lemuploads.com/fmya16om7ya3
03 http://lemuploads.com/uloig3cayprt
04 http://lemuploads.com/a9jya6vlcwjx
05 http://lemuploads.com/afcb6e9v03d6
06 http://lemuploads.com/hho2a4kinm7k
07 http://lemuploads.com/esk33zw5eoy9
08 http://lemuploads.com/4jk7oydep919
09 http://lemuploads.com/pfk08y97u0ck
10 http://lemuploads.com/yolqwifnb7kf
11 http://lemuploads.com/pdg5jyx9uc8f
12 http://lemuploads.com/35rmwn2clhxj
25 http://ryushare.com/daeiqtehjsdm/TinhNguoiXuHoa_25.avi
26 http://ryushare.com/acray0w4fqqt/TinhNguoiXuHoa_26.avi
27 http://ryushare.com/ze2a9jncj0uq/TinhNguoiXuHoa_27.avi
28 http://ryushare.com/650jebz6qhrg/TinhNguoiXuHoa_28.avi
29 http://ryushare.com/m3xmzpml7jy5/TinhNguoiXuHoa_29.avi
30 http://ryushare.com/74ugsm02yivs/TinhNguoiXuHoa_30.avi
31 http://ryushare.com/ue6it7gmzrns/TinhNguoiXuHoa_31.avi
32 http://ryushare.com/h3fzkdv732xh/TinhNguoiXuHoa_32.avi
33 http://ryushare.com/dcxj6p9h54d2/TinhNguoiXuHoa_33.avi
34 http://ryushare.com/h6mxkkf3rwof/TinhNguoiXuHoa_34.avi
35 http://ryushare.com/knkzxfzwf1a9/TinhNguoiXuHoa_35.avi
36 http://ryushare.com/04s1b4vdliz9/TinhNg ... _36end.avi


01 http://ryushare.com/70jopv4fa688/TinhNguoiXuHoa_01.avi
02 http://ryushare.com/3nsrqdfxv5g1/TinhNguoiXuHoa_02.avi
03 http://ryushare.com/e3t115atlqod/TinhNguoiXuHoa_03.avi
04 http://ryushare.com/5xtkkyx0s1kf/TinhNguoiXuHoa_04.avi
05 http://ryushare.com/1zy9gkglb65q/TinhNguoiXuHoa_05.avi
06 http://ryushare.com/6q6km5djjjf9/TinhNguoiXuHoa_06.avi
07 http://ryushare.com/b6lgt56p4yf3/TinhNguoiXuHoa_07.avi
08 http://ryushare.com/2ehq0relrtdw/TinhNguoiXuHoa_08.avi
09 http://ryushare.com/v25d1kknsbe1/TinhNguoiXuHoa_09.avi
10 http://ryushare.com/rk50pqq3flzj/TinhNguoiXuHoa_10.avi
11 http://ryushare.com/ciqzhpt8iq0a/TinhNguoiXuHoa_11.avi
12 http://ryushare.com/5hwj66c7q297/TinhNguoiXuHoa_12.avi
13 http://ryushare.com/1gm2vq73yqsd/TinhNguoiXuHoa_13.avi
14 http://ryushare.com/oq82zd8ipoeb/TinhNguoiXuHoa_14.avi
15 http://ryushare.com/2802sxn8jyyu/TinhNguoiXuHoa_15.avi
16 http://ryushare.com/0yganm3wrots/TinhNguoiXuHoa_16.avi
17 http://ryushare.com/6cdg9it92wbq/TinhNguoiXuHoa_17.avi
18a http://ryushare.com/ipfqz6df4uz2/TinhNguoiXuHoa_18a.avi
18b http://ryushare.com/kumvd5nfmck5/TinhNguoiXuHoa_18b.avi
19 http://ryushare.com/fnfio2g37cyt/TinhNguoiXuHoa_19.avi
20 http://ryushare.com/t324yl3a164i/TinhNguoiXuHoa_20.avi
21 http://ryushare.com/yozglo7aozfx/TinhNguoiXuHoa_21.avi
22 http://ryushare.com/5x3zx4witnv0/TinhNguoiXuHoa_22.avi
23 http://ryushare.com/ednebkrm1sm5/TinhNguoiXuHoa_23.avi
24 http://ryushare.com/yx515djv1a25/TinhNguoiXuHoa_24.avi
25 http://www.sockshare.com/file/BA424BC52101E94B
26 http://www.sockshare.com/file/F74199C64CB48603
27 http://www.sockshare.com/file/26D670313A146301
28 http://www.sockshare.com/file/B851150942635F34
29 http://www.sockshare.com/file/06E1078663A4075A
30 http://www.sockshare.com/file/7E38E7C0811FFA4A
31 http://www.sockshare.com/file/8EA4016CDDE4DE62
32 http://www.sockshare.com/file/075F7F7A36179BF7
33 http://www.sockshare.com/file/B67109CCB9C3312A
34 http://www.sockshare.com/file/42B9C9509493DFA6
35 http://www.sockshare.com/file/5A2084D3A4D36385
36 http://www.sockshare.com/file/AFE6AFC948B20BE1


01 http://www.sockshare.com/file/CB705530C00697CF
02 http://www.sockshare.com/file/FC0E7AE2ECA8A584
03 http://www.sockshare.com/file/C14437758467C4FB
04 http://www.sockshare.com/file/54E468375732AEFB
05 http://www.sockshare.com/file/FFA935CD32584559
06 http://www.sockshare.com/file/07096D64E2BD8804
07 http://www.sockshare.com/file/A31F9CC2A3EF5B99
08 http://www.sockshare.com/file/FF93ADF20771A44C
09 http://www.sockshare.com/file/526E94CDA119A429
10 http://www.sockshare.com/file/4DAFD6381D52CC87
11 http://www.sockshare.com/file/DE0F090E5850ED4C
12 http://www.sockshare.com/file/31C94977B07F55D6
13 http://www.sockshare.com/file/31E0CFDAB7D5EECF
14 http://www.sockshare.com/file/FE16E1CF4E55953A
15 http://www.sockshare.com/file/10E72B5A3514E71A
16 http://www.sockshare.com/file/1C5E38D7C7D31249
17 http://www.sockshare.com/file/BF9784D1150426E9
18a http://www.sockshare.com/file/61BEE7DC1B38D388
18b http://www.sockshare.com/file/31ED30E211032172
19 http://www.sockshare.com/file/53EE19850560FE4F
20 http://www.sockshare.com/file/C2011C550044250D
21 http://www.sockshare.com/file/178185633D3A1F5B
22 http://www.sockshare.com/file/0A0F0C61ECEA6271
23 http://www.sockshare.com/file/A680BE0D1B5F59CC
24 http://www.sockshare.com/file/8EF0A289B99D74E1
25 http://www.sockshare.com/file/BA424BC52101E94B
26 http://www.sockshare.com/file/F74199C64CB48603
27 http://www.sockshare.com/file/26D670313A146301
28 http://www.sockshare.com/file/B851150942635F34
29 http://www.sockshare.com/file/06E1078663A4075A
30 http://www.sockshare.com/file/7E38E7C0811FFA4A
31 http://www.sockshare.com/file/8EA4016CDDE4DE62
32 http://www.sockshare.com/file/075F7F7A36179BF7
33 http://www.sockshare.com/file/B67109CCB9C3312A
34 http://www.sockshare.com/file/42B9C9509493DFA6
35 http://www.sockshare.com/file/5A2084D3A4D36385
36 http://www.sockshare.com/file/AFE6AFC948B20BE1


01 http://uptobox.com/vv14vgc7yiwm
02 http://uptobox.com/1uet8vo7hlru
03 http://uptobox.com/h00jh9tz3szl
04 http://uptobox.com/77dttc3hdmpw
05 http://uptobox.com/wg7i0pd3r1q7
06 http://uptobox.com/946htuxu721o
07 http://uptobox.com/ibat4vyinlw8
08 http://uptobox.com/u7895vwynxcr
09 http://uptobox.com/x7lxbbdey482
10 http://uptobox.com/j2x092ityjfn
11 http://uptobox.com/on26e9fdkfs7
12 http://uptobox.com/z6ezd9zxi0kg
13 http://uptobox.com/zi3xkb1oy45g
14 http://uptobox.com/u8hxvauyswan
15 http://uptobox.com/d26zczk24hxl
16 http://uptobox.com/iej4esyfknpb
17 http://uptobox.com/31ottujv6ii9
18a http://uptobox.com/23dw0cjq5zm2
18b http://uptobox.com/uikwcuxekoch
19 http://uptobox.com/tqazmox6zcqz
20 http://uptobox.com/dqfyw83ivtjf
21 http://uptobox.com/t8ttontv0zaq
22 http://uptobox.com/ljtp8yyyly84
23 http://uptobox.com/50k5kuuihv9p
24 http://uptobox.com/omqtddgoiz62
25 http://uptobox.com/euv6irlhbark
26 http://uptobox.com/o6ic4l7s7obl
27 http://uptobox.com/okrodelh4t7e
28 http://uptobox.com/9r7to99fq5mg
29 http://uptobox.com/b0zbcsguld4i
30 http://uptobox.com/d6tegyijqk8d
31 http://uptobox.com/h3yipgxttfhk
32 http://uptobox.com/hklho55guktu
33 http://uptobox.com/y4jo3apu8o8f
34 http://uptobox.com/nkmgatwc3xzn
35 http://uptobox.com/qtqgzyer1zcc
36 http://uptobox.com/223ez6yxeu71

.
mietmai
 
Bài viết: 1018
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR