Đại Đường Nữ Tuần Án (AVI-VNLT) - 36/36 tập

Đại Đường Nữ Tuần Án (AVI-VNLT) - 36/36 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Chuyện phim lấy bối cảnh triều Võ Tắc Thiên (Vương Cơ) thời Đường, thuật chuyện nữ quan Tạ Dao Hoàn (Chung Hân Đồng) nhờ phá được kỳ án trong cung mà được Võ Tắc Thiên trọng dụng. Tạ Dao Hoàn được phái đến Giang Nam điều tra vụ án khâm sai bị sát hại. Tại đây nàng gặp được Giang Nam đại hiệp Liên Đình Phi (Trần Hạo Dân) , nảy sinh một mối tình khắc cốt ghi tâm. Rồi những chuyện ly kỳ, bí ẩn liên tiếp xảy ra...

01 http://www.basicupload.com/azu7t4ufbchs
02 http://www.basicupload.com/u0b7b9h74rcc
03 http://www.basicupload.com/hlwnekq1f6dn
04 http://www.basicupload.com/zykb8a537e2x
05 http://www.basicupload.com/c9bexfnpm0q0
06 http://www.basicupload.com/gmtkpy0j0f1r
07 http://www.basicupload.com/k69g7z141meh
08 http://www.basicupload.com/qr7v05ncnmpx
09 http://www.basicupload.com/2lomw5ol7bg6
10 http://www.basicupload.com/lgnjyhdmj9t3
11 http://www.basicupload.com/xycrhy1zqvvj
12 http://www.basicupload.com/qaoift0t523d
13 http://www.basicupload.com/pzqeiahr73qv
14 http://www.basicupload.com/6wzjil93l0ph
15 http://www.basicupload.com/h2rjdcfz2bzd
16 http://www.basicupload.com/mle5jzaqp6c1
17 http://www.basicupload.com/43thew9p7qv7
18 http://www.basicupload.com/t43z6547ajus
19 http://www.basicupload.com/6sm198twj4qy
20 http://www.basicupload.com/butatoientu9
21 http://www.basicupload.com/yyq3vm18hevu
22 http://www.basicupload.com/6pgfo49rtw5z
23 http://www.basicupload.com/e5fkvcj83ljh
24 http://www.basicupload.com/bxnngsmtp3az
25 http://www.basicupload.com/j8jstkwgs5pw
26 http://www.basicupload.com/xaz035gq8vp5
27 http://www.basicupload.com/uw8jjcq20wlp
28 http://www.basicupload.com/l5gr21muw4fn
29 http://www.basicupload.com/p53s5qwqupow
30 http://www.basicupload.com/9uusicplasdv
31 http://www.basicupload.com/e67asssj3mep
32 http://www.basicupload.com/mpzcv46igl2c
33 http://www.basicupload.com/5h1xvgdzruh3
34 http://www.basicupload.com/gcm262eqaio0
35 http://www.basicupload.com/4cvs36611gg8
36 http://www.basicupload.com/1iwx47h7vd4j


01 http://hotfile.com/dl/255203671/431bfef ... 1.avi.html
02 http://hotfile.com/dl/255261226/21a4a38 ... 2.avi.html
03 http://hotfile.com/dl/255265799/2b93fc0 ... 3.avi.html
04 http://hotfile.com/dl/255275815/7744b61 ... 4.avi.html
05 http://hotfile.com/dl/255405520/295ccd3 ... 5.avi.html
06 http://hotfile.com/dl/255358146/0518cf8 ... 6.avi.html
07 http://hotfile.com/dl/255410687/01cf072 ... 7.avi.html
08 http://hotfile.com/dl/255429601/4aa2f66 ... 8.avi.html
09 http://hotfile.com/dl/255449479/c6e16d0 ... 9.avi.html
10 http://hotfile.com/dl/255457386/73c5bfe ... 0.avi.html
11 http://hotfile.com/dl/255599152/67f88d9 ... 1.avi.html
12 http://hotfile.com/dl/255598729/b915dbb ... 2.avi.html
13 http://hotfile.com/dl/255611341/b4a5ae8 ... 3.avi.html
14 http://hotfile.com/dl/255625790/ba9cdb0 ... 4.avi.html
15 http://hotfile.com/dl/255679321/1af6117 ... 5.avi.html
16 http://hotfile.com/dl/255678808/8c67045 ... 6.avi.html
17 http://hotfile.com/dl/255696131/9d92ac8 ... 7.avi.html
18 http://hotfile.com/dl/255900830/46db75f ... 8.avi.html
19 http://hotfile.com/dl/255907728/b3441dd ... 9.avi.html
20 http://hotfile.com/dl/255947379/6ef7cd9 ... 0.avi.html
21 http://hotfile.com/dl/255953944/168d573 ... 1.avi.html
22 http://hotfile.com/dl/255969508/58f353d ... 2.avi.html
23 http://hotfile.com/dl/256852996/becc5d4 ... 3.avi.html
24 http://hotfile.com/dl/256864428/3ca5fb4 ... 4.avi.html
25 http://hotfile.com/dl/256877907/ecc0666 ... 5.avi.html
26 http://hotfile.com/dl/257288127/c9a8661 ... 6.avi.html
27 http://hotfile.com/dl/257296940/868c632 ... 7.avi.html
28 http://hotfile.com/dl/257323402/4d39393 ... 8.avi.html
29 http://hotfile.com/dl/257326064/e726b9c ... 9.avi.html
30 http://hotfile.com/dl/257362522/7336ab8 ... 0.avi.html
31 http://hotfile.com/dl/257364908/1b1c102 ... 1.avi.html
32 http://hotfile.com/dl/257374387/f2b748d ... 2.avi.html
33 http://hotfile.com/dl/257381777/0e90af1 ... 3.avi.html
34 http://hotfile.com/dl/257405120/00e3f31 ... 4.avi.html
35 http://hotfile.com/dl/257406089/3cf26d8 ... 5.avi.html


01 http://megarelease.org/yab85c1qu44c
02 http://megarelease.org/2xvzrqh1xv25
03 http://megarelease.org/9zbnbjdykfa3
04 http://megarelease.org/ak2rvn9nb046
05 http://megarelease.org/zl2d63an6jkh
06 http://megarelease.org/se06qvmhrwxf
07 http://megarelease.org/j5pv29rh0lk5
08 http://megarelease.org/nd1de1baptqo
09 http://megarelease.org/7u7qclshqtcw
10 http://megarelease.org/krjoynzo6oiw
11 http://megarelease.org/klzmnnio3ry4
12 http://megarelease.org/kg30o69mtxrm
13 http://megarelease.org/0h8n6y62e7b0
14 http://megarelease.org/anqnzl1knoxn
15 http://megarelease.org/c6dargk3joa6
16 http://megarelease.org/nnu34lgjlzjf
17 http://megarelease.org/h9dkbtm7tk0i
18 http://megarelease.org/goup6j3n0htk
19 http://megarelease.org/zod90qocdkv2
20 http://megarelease.org/7rlp01khrm6a
21 http://megarelease.org/ew0b2osl07ku
22 http://megarelease.org/4xlvfg8jkgtg
23 http://megarelease.org/9zbe4l7ih100
24 http://megarelease.org/16p8cvulao17
25 http://megarelease.org/3pjwcfqked7m
26 http://megarelease.org/8oy3ajrg04zf
27 http://megarelease.org/mxd8s2xlcb5r
28 http://megarelease.org/i6im9nkw53d8
29 http://megarelease.org/ovxxer39oh5l
30 http://megarelease.org/gwciwlsm6jmb
31 http://megarelease.org/vetjzj63zgif
32 http://megarelease.org/qb9qtc3gsieo
33 http://megarelease.org/c0anlszxmgay
34 http://megarelease.org/h5z635az70u7
35 http://megarelease.org/2xy84vddm5k6
36 http://megarelease.org/u9wxco04pqm3


01 http://www.putlocker.com/file/99076C72CF6A2489
02 http://www.putlocker.com/file/3B7FAC45B5232D24
03 http://www.putlocker.com/file/5D610D113645950A
04 http://www.putlocker.com/file/CF2844B0EFDE54ED
05 http://www.putlocker.com/file/F0562C65B2A09F26
06 http://www.putlocker.com/file/75708AB9D2FBA767
07 http://www.putlocker.com/file/0F96A276EC02D9C4
08 http://www.putlocker.com/file/822B1C84B7A54A38
09 http://www.putlocker.com/file/23F67AF1346C73CD
10 http://www.putlocker.com/file/512145810DEE40CB
11 http://www.putlocker.com/file/73229A7D3E8BC01E
12 http://www.putlocker.com/file/4D044953BEA5CDC7
13 http://www.putlocker.com/file/670CE04022293EC7
14 http://www.putlocker.com/file/A248F315A9AE2EFE
15 http://www.putlocker.com/file/D31E903C52639C2E
16 http://www.putlocker.com/file/BC9227DECB7F0810
17 http://www.putlocker.com/file/E401C79CAEE22059
18 http://www.putlocker.com/file/E6DAFD0F11907EBD
19 http://www.putlocker.com/file/917B059D6E4C5DF1
20 http://www.putlocker.com/file/5B7F496D0C8F0C81
21 http://www.putlocker.com/file/36522A4047240C6E
22 http://www.putlocker.com/file/F4EFA8573471A25B
23 http://www.putlocker.com/file/27DFDFDA71A8D4BB
24 http://www.putlocker.com/file/DBE809177AA50188
25 http://www.putlocker.com/file/58D589D4F251DD49
26 http://www.putlocker.com/file/415BB9B866B58444
27 http://www.putlocker.com/file/D07C4BF9407E88B8
28 http://www.putlocker.com/file/22FF7A447C219487
29 http://www.putlocker.com/file/0F7E21920AE05DCF
30 http://www.putlocker.com/file/74A74613E818F1BE
31 http://www.putlocker.com/file/8189ED62B9DC5202
32 http://www.putlocker.com/file/342D622C5CE33B5E
33 http://www.putlocker.com/file/83BBE13CE55E9EFD
34 http://www.putlocker.com/file/F6781842B8AC6396
35 http://www.putlocker.com/file/73781FD681A571A5
36 http://www.putlocker.com/file/2FE2EF85FDD89A9E


36 http://ryushare.com/u7jyfz4e1ilb/DaiDuo ... _36end.avi

.
mietmai
 
Bài viết: 1093
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR