Duyên Nợ Miền Tây (DVDrip-AVI) - 48/48 tập

Duyên Nợ Miền Tây (DVDrip-AVI) - 48/48 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Câu chuyện bắt đầu từ lời hứa làm sui gia của ông Mười Kiên và ông Tâm. Sau 20 năm thất lạc, họ mới tìm lại đươc nhau và nối duyên cho con trẻ. Như duyên số sắp đặt trước, Định và Thủy gặp nhau trong những tình huống éo le.

Khi còn học chung ở Đại học Nông Lâm, do hiểu lầm, cả hai nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Nào ngờ khi về Bạc Liêu thực tập, Thủy mới biết Định là chủ trại nuôi heo nơi mình sẽ thực tập năm tháng.

Nhiều tình huống bất ngờ, vui nhộn xảy ra khiến họ nảy sinh tình cảm. Nhưng mẹ của Định ra sức ngăn cản đôi trẻ vì cho rằng cô gái thành thị không phù hợp với cuộc sống gia đình của người miền Tây dân dã.

Một mặt, bà mai mối Thảo cho Định, mặt khác giúp công tử nhà quê Thái tiếp cận Thủy. Dù gặp nhiều khó khăn, đôi tình nhân quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình khiến mẹ Định phải thay đổi quan điểm…

Diễn viên: Lê Bê La, Huỳnh Đông, Nguyễn Hậu, Bích Hằng, Mai Sơn, Kiều Linh, Tiểu Bảo Quốc, Hải Hùng, Lê Vinh, Quốc Tân…

01 http://www.basicupload.com/iqmf6zk6au3i
02 http://www.basicupload.com/8tzof2tcbdfn
03 http://www.basicupload.com/2gg6oxflp34w
04 http://www.basicupload.com/n14mn6snqm9b
05 http://www.basicupload.com/1v15mxfeucra
06 http://www.basicupload.com/cff4zef1jckt
07 http://www.basicupload.com/gaw0776gjpjj
08 http://www.basicupload.com/c8oxuozvvf7x
09 http://www.basicupload.com/p5pbgm3oj9n7
10 http://www.basicupload.com/ekwxuoooz3hy
11 http://www.basicupload.com/73ejxcrs6b1b
12 http://www.basicupload.com/n3svrgdu9ct0
13 http://www.basicupload.com/2rg8o57811bi
14 http://www.basicupload.com/gcg319896d0j
15 http://www.basicupload.com/obnheb2ou7v2
16 http://www.basicupload.com/6fwhwvz6orl8
17 http://www.basicupload.com/h9iakwky6brg
18 http://www.basicupload.com/4ze6ly1mpw9z
19 http://www.basicupload.com/71hqy8qi7wnq
20 http://www.basicupload.com/j31m98ygsihy
21 http://www.basicupload.com/5p3vg19fcsbv
22 http://www.basicupload.com/q4xn8xvmgnc4
24 http://www.basicupload.com/r27eer1eslht
23 http://www.basicupload.com/2hkdtogb9tu4
25 http://www.basicupload.com/do6h40z9vyyh
26 http://www.basicupload.com/0luvx5acwhzu
27 http://www.basicupload.com/tge3ayrjygzu
28 http://www.basicupload.com/ntugzsc654b7
29 http://www.basicupload.com/oszym9741zxj
30 http://www.basicupload.com/21ocdu99ac4k
31 http://www.basicupload.com/wryeijwtpq9s
32 http://www.basicupload.com/us6fnnn28t8v
33 http://www.basicupload.com/k0zi4cvln7uw
34 http://www.basicupload.com/fkd3qa7l1ujd
35 http://www.basicupload.com/oet4o1u9ydv6
36 http://www.basicupload.com/fot37brqn406
37 http://www.basicupload.com/rv0qiaajee3s
38 http://www.basicupload.com/2ek7bnsa8sxu
39 http://www.basicupload.com/alqwd9we47qk
40 http://www.basicupload.com/kks1z7y7ja73
41a http://www.basicupload.com/430y9gqbdy8x
41b http://www.basicupload.com/9z3qovch7024
42 http://www.basicupload.com/v31skemrr6wj
42b http://www.basicupload.com/ule38onsceq5
43 http://www.basicupload.com/il589k9m24vc
44 http://www.basicupload.com/p210juwaxi53
45 http://www.basicupload.com/bul5xvunzz5r
46 http://www.basicupload.com/hnag1fhz8wrd
47 http://www.basicupload.com/qd7iu7jj66fb
48 http://www.basicupload.com/etyt2eqq54fz


01 http://epicshare.net/4ej8bm56qkd4/Duyen ... 1.avi.html
02 http://epicshare.net/yix1utfy1eut/Duyen ... 2.avi.html
03 http://epicshare.net/arqf8p198ihm/Duyen ... 3.avi.html
04 http://epicshare.net/zo22jt291898/Duyen ... 4.avi.html
05 http://epicshare.net/qzc9d2py4bjm/Duyen ... 5.avi.html
06 http://epicshare.net/h5y7gpowk7sl/Duyen ... 6.avi.html
07 http://epicshare.net/l394absvwo1h/Duyen ... 07.avi.htm
08 http://epicshare.net/nrpa81wkaxy4/Duyen ... 8.avi.html
09 http://epicshare.net/0ujgbthh45zp/Duyen ... 9.avi.html
10 http://epicshare.net/kmd652z9qsfy/Duyen ... 0.avi.html
11 http://epicshare.net/6251vmiaj0zt/Duyen ... 1.avi.html
12 http://epicshare.net/3cq5apmic05z/Duyen ... 12.avi.htm
13 http://epicshare.net/8vqs11gglzhf/Duyen ... 3.avi.html
14 http://epicshare.net/u1bi2ld9sngq/Duyen ... 4.avi.html
15 http://epicshare.net/xa6d96aspdqz/Duyen ... 5.avi.html
16 http://epicshare.net/vawynmfijoah/Duyen ... 6.avi.html
17 http://epicshare.net/7j1varotxbsa/Duyen ... 7.avi.html
18 http://epicshare.net/b3qxgnfcjruv/Duyen ... 8.avi.html
19 http://epicshare.net/uo6whijjyfy9/Duyen ... 9.avi.html
20 http://epicshare.net/tjyjbpt8lh6b/Duyen ... 0.avi.html
21 http://epicshare.net/zudrq93p3xw8/Duyen ... 1.avi.html
22 http://epicshare.net/dffrgjeysmyj/Duyen ... 2.avi.html
23 http://epicshare.net/fi05rqds5kk2/Duyen ... 3.avi.html
24 http://epicshare.net/0lptpjqx01sx/Duyen ... 4.avi.html
25 http://epicshare.net/olns0vw60dwa/Duyen ... 5.avi.html
26 http://epicshare.net/sptuxqrw8359/Duyen ... 6.avi.html
27 http://epicshare.net/helemmkwj628/Duyen ... 7.avi.html
28 http://epicshare.net/ve4r983k6v73/Duyen ... 8.avi.html
29 http://epicshare.net/s1raprz1icvt/Duyen ... 9.avi.html
30 http://epicshare.net/q7burira9kzd/Duyen ... 0.avi.html
31 http://epicshare.net/y5bxtzfayqne/Duyen ... 1.avi.html
32 http://epicshare.net/1oopc6yc2sjd/Duyen ... 2.avi.html
33 http://epicshare.net/yt6jwq6psxcd/Duyen ... 3.avi.html
34 http://epicshare.net/zcyxhngsvdlx/Duyen ... 4.avi.html
35 http://epicshare.net/41qkyyo5d5d0/Duyen ... 5.avi.html
36 http://epicshare.net/20r148yop48n/Duyen ... 6.avi.html
37 http://epicshare.net/6e3bkj5770d6/Duyen ... 7.avi.html
38 http://epicshare.net/vru60t8z6eg7/Duyen ... 8.avi.html
39 http://epicshare.net/kizwyfu5g67t/Duyen ... 9.avi.html
40 http://epicshare.net/oz7dfa9bicdt/Duyen ... 0.avi.html
41a http://epicshare.net/bqmfjbcjiu5p/Duyen ... a.avi.html
41b http://epicshare.net/ot9rdigbmn9z/Duyen ... b.avi.html
42 http://epicshare.net/99xkq9m8c60d/Duyen ... 2.avi.html
42b http://epicshare.net/cfj2st3bupbo/Duyen ... b.avi.html
43 http://epicshare.net/ms4nqxwj2imu/Duyen ... 3.avi.html
44 http://epicshare.net/64pv0vtszw2t/Duyen ... 4.avi.html
45 http://epicshare.net/5go2c2oo6uhi/Duyen ... 5.avi.html
46 http://epicshare.net/xtma30o55fz8/Duyen ... 6.avi.html
47 http://epicshare.net/j9c5oo4ormfr/Duyen ... 7.avi.html
48 http://epicshare.net/pqvw39yjrfs5/Duyen ... d.avi.html

ACE nào không dl được epicshare thì dùng host nầy
28 http://megarelease.org/ve4r983k6v73/DuyenNoMienTay_28
29 http://megarelease.org/s1raprz1icvt/DuyenNoMienTay_29
30 http://megarelease.org/q7burira9kzd/DuyenNoMienTay_30
31 http://megarelease.org/y5bxtzfayqne/DuyenNoMienTay_31
32 http://megarelease.org/1oopc6yc2sjd/DuyenNoMienTay_32
33 http://megarelease.org/yt6jwq6psxcd/DuyenNoMienTay_33
34 http://megarelease.org/zcyxhngsvdlx/DuyenNoMienTay_34
35 http://megarelease.org/41qkyyo5d5d0/DuyenNoMienTay_35
36 http://megarelease.org/20r148yop48n/DuyenNoMienTay_36
38 http://megarelease.org/vru60t8z6eg7/DuyenNoMienTay_38
39 http://megarelease.org/kizwyfu5g67t/DuyenNoMienTay_39
40 http://megarelease.org/oz7dfa9bicdt/DuyenNoMienTay_40
41a http://megarelease.org/bqmfjbcjiu5p/DuyenNoMienTay_41a
41b http://megarelease.org/ot9rdigbmn9z/DuyenNoMienTay_41b
42 http://megarelease.org/99xkq9m8c60d/DuyenNoMienTay_42
42b http://megarelease.org/cfj2st3bupbo/DuyenNoMienTay_42b
43 http://megarelease.org/ms4nqxwj2imu/DuyenNoMienTay_43
44 http://megarelease.org/64pv0vtszw2t/DuyenNoMienTay_44
45 http://megarelease.org/5go2c2oo6uhi/DuyenNoMienTay_45
46 http://megarelease.org/xtma30o55fz8/DuyenNoMienTay_46
47 http://megarelease.org/j9c5oo4ormfr/DuyenNoMienTay_47
48 http://megarelease.org/pqvw39yjrfs5/Duy ... nTay_48end


01 http://hotfile.com/dl/225764968/be72a2d ... 1.avi.html
02 http://hotfile.com/dl/225764991/43fd2ac ... 2.avi.html
03 http://hotfile.com/dl/225765816/c8ec9c6 ... 3.avi.html
04 http://hotfile.com/dl/225765547/f667c39 ... 4.avi.html
05 http://hotfile.com/dl/225765932/ce587ec ... 5.avi.html
06 http://hotfile.com/dl/225766587/6ef78bf ... 6.avi.html
07 http://hotfile.com/dl/225766562/697c821 ... 7.avi.html
08 http://hotfile.com/dl/225766512/44c5533 ... 8.avi.html
09 http://hotfile.com/dl/225767819/25842a1 ... 9.avi.html
10 http://hotfile.com/dl/225974939/1c62cbe ... 0.avi.html
11 http://hotfile.com/dl/225975061/fa20510 ... 1.avi.html
12 http://hotfile.com/dl/225975618/5d9d52d ... 2.avi.html
13 http://hotfile.com/dl/225976243/551ebb2 ... 3.avi.html
14 http://hotfile.com/dl/226059802/0a37fcb ... 4.avi.html
15 http://hotfile.com/dl/226112084/d90a2e8 ... 5.avi.html
16 http://hotfile.com/dl/226052626/173d56c ... 6.avi.html
17 http://hotfile.com/dl/226057747/87aeeae ... 7.avi.html
18 http://hotfile.com/dl/226112437/b26f07c ... 8.avi.html
19 http://hotfile.com/dl/226534414/02b66e9 ... 9.avi.html
20 http://hotfile.com/dl/226600830/62f09a5 ... 0.avi.html
21 http://hotfile.com/dl/226599997/78c0420 ... 1.avi.html
22 http://hotfile.com/dl/226601279/67abceb ... 2.avi.html
23 http://hotfile.com/dl/226601742/3c86a47 ... 3.avi.html
24 http://hotfile.com/dl/226604275/f49e516 ... 4.avi.html
25 http://hotfile.com/dl/226482323/86d5005 ... 5.avi.html
26 http://hotfile.com/dl/226531543/0fbe99d ... 6.avi.html
27 http://hotfile.com/dl/226531646/e751a60 ... 7.avi.html
28 http://hotfile.com/dl/228608496/b87e00c ... 8.avi.html
29 http://hotfile.com/dl/228645906/0142f86 ... 9.avi.html
30 http://hotfile.com/dl/228702317/1e9b550 ... 0.avi.html
31 http://hotfile.com/dl/228776119/cbece9b ... 1.avi.html
32 http://hotfile.com/dl/228994751/5b30ef9 ... 2.avi.html
33 http://hotfile.com/dl/228995056/db4fc78 ... 3.avi.html
34 http://hotfile.com/dl/229558340/c3d9bd4 ... 4.avi.html
35 http://hotfile.com/dl/229558318/f8a151c ... 5.avi.html
36 http://hotfile.com/dl/229558994/7ffdb6b ... 6.avi.html
37 http://hotfile.com/dl/229877100/92b2b0f ... 7.avi.html
38 http://hotfile.com/dl/229876979/5e1aac6 ... 8.avi.html
39 http://hotfile.com/dl/229880475/92125a2 ... 9.avi.html
40 http://hotfile.com/dl/229883448/21577ea ... 0.avi.html
41a http://hotfile.com/dl/229898565/1f0c409 ... a.avi.html
41b http://hotfile.com/dl/229906990/748082c ... b.avi.html
42 http://hotfile.com/dl/229960320/9bf5ddb ... 2.avi.html
42b http://hotfile.com/dl/230199084/877e8b6 ... b.avi.html
43 http://hotfile.com/dl/230288120/67bd110 ... 3.avi.html
44 http://hotfile.com/dl/230288657/b1e55f2 ... 4.avi.html
45 http://hotfile.com/dl/230292185/4cf0f00 ... 5.avi.html
46 http://hotfile.com/dl/230298747/983a881 ... 6.avi.html
47 http://hotfile.com/dl/230303263/72a5dcd ... 7.avi.html
48 http://hotfile.com/dl/230357236/8050aef ... d.avi.html


01 http://www.putlocker.com/file/9E85B0958E1D2714
02 http://www.putlocker.com/file/21BB3D9038099510
03 http://www.putlocker.com/file/8EF58041B3C90FF7
04 http://www.putlocker.com/file/A0B34821B73DA188
05 http://www.putlocker.com/file/714807E276F73F8F
06 http://www.sockshare.com/file/C63504168ABDB058 (dl giống putlocker)
07 http://www.sockshare.com/file/6F49E55AF290210A
08 http://www.putlocker.com/file/1EEC8825BEA6D218
09 http://www.sockshare.com/file/3D85F937DAB31324
10 http://www.putlocker.com/file/B8021C07145323D1
11 http://www.putlocker.com/file/EDCAB2858F85F423
12 http://www.putlocker.com/file/AAF9E085AA7AFE1C
13 http://www.putlocker.com/file/20E2E19604F29253
14 http://www.putlocker.com/file/4F1F09A2C305DF7B
15 http://www.putlocker.com/file/95125E8E54198130
16 http://www.putlocker.com/file/5B5B3EF226B80188
17 http://www.putlocker.com/file/0AFA486F07DD6843
18 http://www.putlocker.com/file/53D2F84F985EF8DF
19 http://www.sockshare.com/file/676E004640F3A49A
20 http://www.putlocker.com/file/4065452F1C96A7F4
21 http://www.putlocker.com/file/5968621C22E4E85F
22 http://www.putlocker.com/file/B698EE9FE5722334
23 http://www.putlocker.com/file/B32343A10EEA4287
24 http://www.sockshare.com/file/7B1EADD239FADED5
25 http://www.putlocker.com/file/6951EEB13B6FD157
26 http://www.putlocker.com/file/D52AF1C3AC5E27B0
27 http://www.sockshare.com/file/F0FCB118EA514166
28 http://www.putlocker.com/file/8865E868B3B983A3
29 http://www.sockshare.com/file/C1242F2462A18018
30 http://www.putlocker.com/file/F8322D7CD1AB1449
31 http://www.putlocker.com/file/8D4BB40B93C793C8
32 http://www.putlocker.com/file/339EB780B99E8BA9
33 http://www.putlocker.com/file/30A3407DE7FEE41D
34 http://www.sockshare.com/file/4B0D15966AC60A56
35 http://www.putlocker.com/file/9CDA587C0BD263C1
36 http://www.putlocker.com/file/388A1F25D0F073E9
37 http://www.putlocker.com/file/B10D4E41100DA1F8
38 http://www.putlocker.com/file/F55E8B55743CC77C
39 http://www.putlocker.com/file/4CD96F394BB83BB2
40 http://www.putlocker.com/file/42FBA061E315746B
41a http://www.putlocker.com/file/D9478A8147862D19
41b http://www.putlocker.com/file/0137D10B5F67AA24
42 http://www.sockshare.com/file/3870CEF397B2A256
42b http://www.sockshare.com/file/1E0380E7843D0222
43 http://www.sockshare.com/file/465357F04655E5AA
44 http://www.putlocker.com/file/D46A1620F2E1D212
45 http://www.putlocker.com/file/289A08BE1DE6176B
46 http://www.sockshare.com/file/8F1233AEE36BB0EE
47 http://www.putlocker.com/file/8680F317368330E4
48 http://www.putlocker.com/file/F1B4DC1B64F08F13

.
mietmai
 
Bài viết: 1018
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR