Một Nửa Bóng Tối (DVDrip-AVI) - 42/42 tập

Một Nửa Bóng Tối (DVDrip-AVI) - 42/42 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Gia Thành một doanh nhân trẻ thành dạt ngành cà phê với vẻ bề ngoài lịch lãm nhưng đầy mưu mô. Anh có mối tình sâu đậm với Thanh Ngân. Nhưng anh vẫn quyết cưới Hương Giang để âm mưu thâu tóm gia tài nhà cô. Chính lúc nầy Thanh Ngân nhận ra mình đã có thai, nhưng không còn cách nào khác, cô lẳng lặng chấp nhận làm người yêu của Gia Thành. Lấy chồng, Hương Giang yêu và tin chồng hết mực, chứng tỏ cho mọi người thấy mình có thể làm một người vợ, người mẹ trong một gia đình ấm. Sau khi đạt được mục đích, Gia Thành đã vứt bỏ Hương Giang không thương tiếc. Anh đã đày đọa vợ mình đếm mức cô trở nên tâm thần. Lúc này Thanh Ngân lại sinh cho anh một bé trai kháo khỉnh. Anh bèn đón cô về nhà chăm sóc. nhưng mọi chuyện đều cũng vỡ lở khi Thanh NGân nhận ra bộ mặt xảo trá của Gia Thành.

01 http://www.basicupload.com/d0x7r92i5inu
02 http://www.basicupload.com/k1n8he48562a
03 http://www.basicupload.com/ixw3dm73b3oh
04 http://www.basicupload.com/n9plbdhnn2pl
05 http://www.basicupload.com/xo5sdcal994y
06 http://www.basicupload.com/v4vo4bs357y4
07 http://www.basicupload.com/6gbxzftrhklo
08 http://www.basicupload.com/vr6aw43seu6w
09 http://www.basicupload.com/gw3ypdvo6ojd
10 http://www.basicupload.com/vv43hnm1l7kp
11 http://www.basicupload.com/ql55q7bcrmdy
12 http://www.basicupload.com/yp1nv10f0030
13 http://www.basicupload.com/p5u135hetw3d
14 http://www.basicupload.com/r0742znewsc8
15 http://www.basicupload.com/9mkyhei6i6ld
16 http://www.basicupload.com/hx33ydse5hu1
17 http://www.basicupload.com/99hc1iplwf7j
18 http://www.basicupload.com/i04dgfc0wf3p
19 http://www.basicupload.com/2oi8pifae38t
20 http://www.basicupload.com/v32scyry3kob
21 http://www.basicupload.com/2ydea8k34zrj
22 http://www.basicupload.com/63ahq7zi7nuc
23 http://www.basicupload.com/f2zio7bp3j5h
24 http://www.basicupload.com/h4vzkjfaenm9
25 http://www.basicupload.com/8bc9jtf4zwev
26 http://www.basicupload.com/jt75mpdbc5cf
27 http://www.basicupload.com/x9cgu2kusrbp
28 http://www.basicupload.com/sys9ov2a1fva
29 http://www.basicupload.com/wfnsrqkaeb9z
30 http://www.basicupload.com/wbk6gjz05q71
31 http://www.basicupload.com/ylu7ewt6mxei
32 http://www.basicupload.com/ui33c4icou2b
33 http://www.basicupload.com/pua2nr5angdb
34 http://www.basicupload.com/advmf78jpvaj
35 http://www.basicupload.com/siee91suuxu4
36 http://www.basicupload.com/dkjm4y8x0bc5
37 http://www.basicupload.com/hr3wvs2x04ym
38 http://www.basicupload.com/djfyoiszapkb
39 http://www.basicupload.com/q9uitau6d8vc
40 http://www.basicupload.com/kced0zz6kh00
41 http://www.basicupload.com/l5lelmoefzzc
42 http://www.basicupload.com/fr932xexyf2x


25 http://epicshare.net/z6avufbd72pz/MotNu ... 5.avi.html
26 http://epicshare.net/iip2sm8kwjnt/MotNu ... 6.avi.html
27 http://epicshare.net/cjmuyry26b02/MotNu ... 7.avi.html
28 http://epicshare.net/8812ykhn5w3r/MotNu ... i.avi.html
29 http://epicshare.net/umn4hfncaems/MotNu ... 9.avi.html
30 http://epicshare.net/5j2crx199cw5/MotNu ... 0.avi.html
31 http://epicshare.net/36c4grc6hov1/MotNu ... 1.avi.html
32 http://epicshare.net/vglukbep85m2/MotNu ... 2.avi.html
33 http://epicshare.net/96t4i5j2m18r/MotNu ... 3.avi.html
34 http://epicshare.net/0dzkd62l3nq5/MotNu ... 4.avi.html
35 http://epicshare.net/hx5yagoczek9/MotNu ... 5.avi.html
36 http://epicshare.net/8jy4e0s643kf/MotNu ... 6.avi.html
37 http://epicshare.net/txld6aqzjvgf/MotNu ... 7.avi.html
38 http://epicshare.net/k4afmdmkfjr8/MotNu ... 8.avi.html
39 http://epicshare.net/pu1zox4w2t8m/MotNu ... 9.avi.html
40 http://epicshare.net/muhsvkcmvkyf/MotNu ... 40.avi.htm
41 http://epicshare.net/gz2nzmcxgixv/MotNu ... 1.avi.html
42 http://epicshare.net/rrfah4d03lrn/MotNu ... d.avi.html


01 http://hotfile.com/dl/220508802/8c9a351 ... 1.avi.html
02 http://hotfile.com/dl/220512888/958e34e ... 2.avi.html
03 http://hotfile.com/dl/220668329/f3265d6 ... 3.avi.html
04 http://hotfile.com/dl/221388925/3eca1ef ... 4.avi.html
05 http://hotfile.com/dl/221402315/7286669 ... 5.avi.html
06 http://hotfile.com/dl/221476285/32b4d85 ... 6.avi.html
07 http://hotfile.com/dl/221857863/a1c43f7 ... 7.avi.html
08 http://hotfile.com/dl/221869727/213aab1 ... 8.avi.html
09 http://hotfile.com/dl/221913960/4929812 ... 9.avi.html
10 http://hotfile.com/dl/223401931/9baabde ... 0.avi.html
11 http://hotfile.com/dl/223428708/85bbe0f ... 1.avi.html
12 http://hotfile.com/dl/223551347/5cd390d ... 2.avi.html
13 http://hotfile.com/dl/223433784/760dce0 ... 3.avi.html
14 http://hotfile.com/dl/223436380/0dc6258 ... 4.avi.html
15 http://hotfile.com/dl/223447210/d0837ad ... 5.avi.html
16 http://hotfile.com/dl/223449808/bd14c4d ... 6.avi.html
17 http://hotfile.com/dl/223551327/5e2d1b9 ... 7.avi.html
18 http://hotfile.com/dl/223537453/a8ded15 ... 8.avi.html
19 http://hotfile.com/dl/223957497/23ceea1 ... 9.avi.html
20 http://hotfile.com/dl/223960067/7dae44d ... 0.avi.html
21 http://hotfile.com/dl/223974830/712e018 ... 1.avi.html
22 http://hotfile.com/dl/223979259/43fa439 ... 2.avi.html
23 http://hotfile.com/dl/223985543/d476370 ... 3.avi.html
24 http://hotfile.com/dl/223987460/d3d3e8e ... 4.avi.html
25 http://hotfile.com/dl/224326949/941617e ... 5.avi.html
26 http://hotfile.com/dl/224381576/7408135 ... 6.avi.html
27 http://hotfile.com/dl/224381654/aa460ba ... 7.avi.html
28 http://hotfile.com/dl/224381686/38ba6c4 ... 8.avi.html
29 http://hotfile.com/dl/224392418/5184f67 ... 9.avi.html
30 http://hotfile.com/dl/224400933/de819e6 ... 0.avi.html
31 http://hotfile.com/dl/224397179/1bb7e5f ... 1.avi.html
32 http://hotfile.com/dl/224399768/75eec4d ... 2.avi.html
33 http://hotfile.com/dl/224403129/f4e116b ... 3.avi.html
34 http://hotfile.com/dl/224938277/a7cdae7 ... 4.avi.html
35 http://hotfile.com/dl/224938306/f8eb83d ... 5.avi.html
36 http://hotfile.com/dl/224939366/a336de6 ... 6.avi.html
37 http://hotfile.com/dl/224939496/9de4205 ... 7.avi.html
38 http://hotfile.com/dl/224939624/6a37564 ... 8.avi.html
39 http://hotfile.com/dl/224940475/2d8206b ... 9.avi.html
40 http://hotfile.com/dl/224940374/5f3e639 ... 0.avi.html
41 http://hotfile.com/dl/224940575/a647038 ... 1.avi.html
42 http://hotfile.com/dl/224945872/fe01a3e ... d.avi.html


01 http://www.putlocker.com/file/EAE10937DCECB2AF
02 http://www.putlocker.com/file/30FEF6AC78185E6D
03 http://www.putlocker.com/file/ACA89DF3D91801BD
04 http://www.putlocker.com/file/1345D8A30DBBBEB4
05 http://www.putlocker.com/file/DDB946FAEFBF8A55
06 http://www.putlocker.com/file/C193524FC1A0FFB5
07 http://www.putlocker.com/file/E276010E30B831BE
08 http://www.putlocker.com/file/FC8ECF48D0BDB8FE
09 http://www.putlocker.com/file/5B79F29629111A33
10 http://www.putlocker.com/file/FD38F758F5765855
11 http://www.putlocker.com/file/C93FA1F0C05AF6E3
12 http://www.putlocker.com/file/03B636628E3C15AC
13 http://www.putlocker.com/file/F2BBDEE6E45805BB
14 http://www.putlocker.com/file/5B33875AAD688B1A
15 http://www.putlocker.com/file/9D1F09005106474E
16 http://www.putlocker.com/file/EE9D31150B018D2C
17 http://www.putlocker.com/file/3FE36B98A02B1792
18 http://www.putlocker.com/file/EBB2AEDBB33E8B89
19 http://www.putlocker.com/file/2EF19A8F827B0DCB
20 http://www.putlocker.com/file/4C2DD0E67D95692A
21 http://www.putlocker.com/file/F7A8078A8DC7E93F
22 http://www.putlocker.com/file/2899096C872A1480
23 http://www.putlocker.com/file/A8F191C8FF816F25
24 http://www.putlocker.com/file/7FE021B3F9E1E04C
25 http://www.putlocker.com/file/FC29B2A234B716AD
26 http://www.putlocker.com/file/911073CD96F7ED3A
27 http://www.putlocker.com/file/87623548946236DC
28 http://www.putlocker.com/file/E9AD5B6099FB44FE
29 http://www.putlocker.com/file/C354DE4E16D7F118
30 http://www.putlocker.com/file/1F5E590C1D00A477
31 http://www.putlocker.com/file/0C810192BCECA493
32 http://www.putlocker.com/file/483B9366705DC992
33 http://www.putlocker.com/file/E2443AEAD554F922
34 http://www.putlocker.com/file/0CBEB86AD9EBD591
35 http://www.putlocker.com/file/17C47E321621FB4E
36 http://www.putlocker.com/file/EC18A3DF3D4A82FE
37 http://www.putlocker.com/file/BBD9EEFF7BE6576C
38 http://www.putlocker.com/file/80D1262BF5FADF7D
39 http://www.putlocker.com/file/B69E1775810F51AD
40 http://www.putlocker.com/file/1607FCD61D8B975B
41 http://www.putlocker.com/file/302A49EFD3C08C29
42 http://www.putlocker.com/file/C821CCF632425911

.
mietmai
 
Bài viết: 1018
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR