Bến Vắng (DVDrip-AVI) - 39/39 tập

Bến Vắng (DVDrip-AVI) - 39/39 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh


Nhân vật chính trong phim là cậm ấm Bảo khánh, cháu đích tôn của ông Nguyễn Hòa. Anh có 1 tuổi thơ đầy cơ cực khi mẹ anh, 1 công nhân xây dựng bị cha anh, chủ công ty xây dựng cưỡng hiếp rồi bỏ rơi. Mẹ mất, anh được ông nội cho qua Mỹ sống và du học vì sợ vảnh mẹ ghẻ con chồng. nhiều năm sau Bảo Khánh về nước và làm trong công ty của ông nội.

Với sự thông minh và tấm nhìn rộng, Bảo Khánh đã cứu công ty ra khỏi bế tắc và cùng với những người bạn đập tan âm mưu giành công ty của những kẻ nhiều thủ đoạn. Trong lúc điều hành công ty, anh quen Minh Đức, 1 cô gái có tên con trai, vóc dáng cứng rắn, tính tình nóng nảy như đàn ông. Minh Đức cũng là kỷ sư xây dựng. Họ gặp nhau qua công việc rồi dần hiểu nhau và xác định mình là 1 nửa của nhau.

Chú ý: ACE chỉ có thể download host fileshare trong vòng 3-4 tuần. Sau đó là hết được. Vì vậy xin đừng có chờ xong đủ bộ rồi mới lấy về. Có thể lúc đó là hết được

01 http://www.basicupload.com/difivd26nuhn
02 http://www.basicupload.com/425zuilemcxo
03 http://www.basicupload.com/hpskqucvg524
04 http://www.basicupload.com/i9roqfsk974c
05 http://www.basicupload.com/lj1in9aiogu1
06 http://www.basicupload.com/koxmj7q8b4xv
07 http://www.basicupload.com/qyy12laful6x
08 http://www.basicupload.com/02o3f6kluwdh
09 http://www.basicupload.com/owycqyz8f187
10 http://www.basicupload.com/p8jic7x3l3rs
11 http://www.basicupload.com/e3faszruemo7
12 http://www.basicupload.com/sv3zxct6apqf
13 http://www.basicupload.com/up4m2nnci368
14 http://www.basicupload.com/h4sjb2rd6jky
15 http://www.basicupload.com/ve745kf4dsu8
16 http://www.basicupload.com/omn41lm9o5nn
17 http://www.basicupload.com/53m7rcjzopo1
18 http://www.basicupload.com/n0uga4e637iw
19 http://www.basicupload.com/otf1m3x8eoci
20 http://www.basicupload.com/c9i3lf6vegu8
21 http://www.basicupload.com/kxabexo0zko4
22 http://www.basicupload.com/w3kday2ujpcc
23 http://www.basicupload.com/gm876g7l2egh
24 http://www.basicupload.com/swzqegpxmffp
25 http://www.slingfile.com/file/gHo658Bcdb
26 http://www.slingfile.com/file/DxS9vqTyoE
27 http://www.slingfile.com/file/TNhVXeaWbK
28 http://www.slingfile.com/file/fXsRf81XG9
29 http://www.slingfile.com/file/VjMA6ehsEC
30 http://www.slingfile.com/file/v8xmdOPXU6
31 http://www.slingfile.com/file/3dcaTie32I
32 http://www.slingfile.com/file/o1NMtp0sUC
33 http://www.slingfile.com/file/LUanQtfpMc
34 http://www.slingfile.com/file/sgygk5mF8B
35 http://www.slingfile.com/file/4z0SMqJ5UL
36 http://www.slingfile.com/file/nAnfor80Tc
37 http://www.slingfile.com/file/HjVjly7Qdf
38 http://www.slingfile.com/file/MIpIIFj2FS
39 http://www.slingfile.com/file/KLMNiARpkF


01 http://epicshare.net/w4tjupnl1u2u
02 http://epicshare.net/ac0cw422vu09
03 http://epicshare.net/ja9xrflat60n
04 http://epicshare.net/c7rcfb7bq0r6
05 http://epicshare.net/vtynarkry19e
06 http://epicshare.net/k9xb1el2fb26
07 http://epicshare.net/xdxag92lofql
08 http://epicshare.net/r9lzweabkcrw
09 http://epicshare.net/3inje2tpn7zm
10 http://epicshare.net/i06pe04xvex0
11 http://epicshare.net/fy9088mlpm3b
12 http://epicshare.net/9xlqsgzoi2hj
13 http://epicshare.net/q884ni330yek
14 http://epicshare.net/4p74sunslpxf
15 http://epicshare.net/5pq239l4l4x8
16 http://epicshare.net/fev5jf46g62o
17 http://epicshare.net/8p3rlohk1cwb
18 http://epicshare.net/i7nerhcht581
19 http://epicshare.net/q1hgg0zc6e1y
20 http://epicshare.net/axllicyfh6cz
21 http://epicshare.net/dl0wwkbl5eox
22 http://epicshare.net/hs6fibw1nubv
23 http://epicshare.net/34vyig52xl8t
24 http://epicshare.net/trn0x4bh2stz
25 http://epicshare.net/0ziwskslcian
26 http://epicshare.net/4xpgrjnyvx3d
27 http://epicshare.net/mwpt2ksii1hy
28 http://epicshare.net/pqsg232a4x1h
29 http://epicshare.net/b4tukebft811
30 http://epicshare.net/m4rkxlsd3fsm
31 http://epicshare.net/gv7lbgfizlr9
32 http://epicshare.net/hsf1q5lz62tb
33 http://epicshare.net/9zermoi7x39n
34 http://epicshare.net/3gkz81zxlvsm
35 http://epicshare.net/0u3gzj16692b
36 http://epicshare.net/tjrwsa9126t9
37 http://epicshare.net/qt5guh0wvga8
38 http://epicshare.net/kgz2ogpq3fls
39 http://epicshare.net/abatc48nbacg


01 http://fileshare.in.ua/7201548
02 http://fileshare.in.ua/7201669
03 http://fileshare.in.ua/7201712
04 http://fileshare.in.ua/7202397
05 http://fileshare.in.ua/7202457
06 http://fileshare.in.ua/7202615
07 http://fileshare.in.ua/7202675
08 http://fileshare.in.ua/7202746
09 http://fileshare.in.ua/7202810
10 http://fileshare.in.ua/7204952
11 http://fileshare.in.ua/7205055
12 http://fileshare.in.ua/7205223
13 http://fileshare.in.ua/7205268
14 http://fileshare.in.ua/7205338
15 http://fileshare.in.ua/7205392
16 http://fileshare.in.ua/7221992
17 http://fileshare.in.ua/7222536
18 http://fileshare.in.ua/7223402
19 http://fileshare.in.ua/7223429
20 http://fileshare.in.ua/7223468
21 http://fileshare.in.ua/7223508
22 http://fileshare.in.ua/7223554
23 http://fileshare.in.ua/7223601
24 http://fileshare.in.ua/7223650
25 http://fileshare.in.ua/7240059
26 http://fileshare.in.ua/7240157
27 http://fileshare.in.ua/7240477
28 http://fileshare.in.ua/7240573
29 http://fileshare.in.ua/7240724
30 http://fileshare.in.ua/7240870
31 http://fileshare.in.ua/7246043
32 http://fileshare.in.ua/7246665
33 http://fileshare.in.ua/7246775
34 http://fileshare.in.ua/7246984
35 http://fileshare.in.ua/7247048
36 http://fileshare.in.ua/7247133
37 http://fileshare.in.ua/7246395
38 http://fileshare.in.ua/7246666
39 http://fileshare.in.ua/7247050


01 http://hotfile.com/dl/196282804/25911b3 ... 1.avi.html
02 http://hotfile.com/dl/196290241/5b9ef93 ... 2.avi.html
03 http://hotfile.com/dl/196350328/0679559 ... 3.avi.html
04 https://hotfile.com/dl/196419243/fd3cf4 ... 4.avi.html
05 https://hotfile.com/dl/196420066/646b0c ... 5.avi.html
06 https://hotfile.com/dl/196419546/c8aab2 ... 6.avi.html
07 https://hotfile.com/dl/196418079/49ece2 ... 7.avi.html
08 https://hotfile.com/dl/196420056/997490 ... 8.avi.html
09 https://hotfile.com/dl/196420098/a8482f ... 9.avi.html
10 http://hotfile.com/dl/196590930/4b935e4 ... 0.avi.html
11 http://hotfile.com/dl/196592825/8b8dd5f ... 1.avi.html
12 http://hotfile.com/dl/196592967/5379000 ... 2.avi.html
13 http://hotfile.com/dl/196591474/a2176ba ... 3.avi.html
14 http://hotfile.com/dl/196593601/ba69fb9 ... 4.avi.html
15 http://hotfile.com/dl/196592929/217783a ... 5.avi.html
16 http://hotfile.com/dl/197481364/03127c1 ... 6.avi.html
17 http://hotfile.com/dl/197486698/560ffdd ... 7.avi.html
18 http://hotfile.com/dl/197582086/749d908 ... 8.avi.html
19 http://hotfile.com/dl/197579537/df8b0ec ... 9.avi.html
20 http://hotfile.com/dl/197578079/fa731da ... 0.avi.html
21 http://hotfile.com/dl/197584646/769c844 ... 1.avi.html
22 http://hotfile.com/dl/197587880/b8df0a4 ... 2.avi.html
23 http://hotfile.com/dl/197591433/e020bcd ... 3.avi.html
24 http://hotfile.com/dl/197694447/857df91 ... 4.avi.html
25 http://hotfile.com/dl/198254896/d831981 ... 5.avi.html
26 http://hotfile.com/dl/198254930/415ff81 ... 6.avi.html
27 http://hotfile.com/dl/198266104/f1847ad ... 7.avi.html
28 http://hotfile.com/dl/198270292/dd30151 ... 8.avi.html
29 http://hotfile.com/dl/198272532/58e45f1 ... 9.avi.html
30 http://hotfile.com/dl/198276226/9a44ac9 ... 0.avi.html
31 http://hotfile.com/dl/198499668/3210a3c ... 1.avi.html
32 http://hotfile.com/dl/198523023/8a7b663 ... 2.avi.html
33 http://hotfile.com/dl/198533501/eb3ef3e ... 3.avi.html
34 http://hotfile.com/dl/198532217/a402013 ... 4.avi.html
35 http://hotfile.com/dl/198537794/02eb380 ... 5.avi.html
36 http://hotfile.com/dl/198539772/b15c2c3 ... 6.avi.html
37 http://hotfile.com/dl/198511916/dae71c0 ... 7.avi.html
38 http://hotfile.com/dl/198523208/c91b546 ... 8.avi.html
39 http://hotfile.com/dl/198537495/8a7b8a6 ... d.avi.html


01 http://megaup.me/?d=512E60918
02 http://megaup.me/?d=512E70D48
03 http://megaup.me/?d=512EF1AD8
04 http://megaup.me/?d=512F87F08
05 http://megaup.me/?d=512F88478
06 http://megaup.me/?d=512F8E8F8
07 http://megaup.me/?d=512F92AA8
08 http://megaup.me/?d=512F99768
09 http://megaup.me/?d=512F9BB38
10 http://megaup.me/?d=5130F7858
11 http://megaup.me/?d=5130F93D8
12 http://megaup.me/?d=513101898
13 http://megaup.me/?d=5131038B8
14 http://megaup.me/?d=513108D28
15 http://megaup.me/?d=513106B08
16 http://www.megaup.me/?d=513A152A5
17 http://www.megaup.me/?d=513A2B753
18 http://www.megaup.me/?d=513B05EA5
19 http://www.megaup.me/?d=513B064A2
20 http://www.megaup.me/?d=513B06657
21 http://www.megaup.me/?d=513B104A7
22 http://www.megaup.me/?d=513B25402
23 http://www.megaup.me/?d=513B24522

.
mietmai
 
Bài viết: 1019
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR