Đế Cẩm - Phim TQ (DVDrip-AVI VNLT) - 53/53 tập

Đế Cẩm - Phim TQ (DVDrip-AVI VNLT) - 53/53 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Đế Cẩm là cuộc báo thù của Bảo Cẩm (Thi Diễm Phi). Nàng là công chúa nhà Nguyên, vì muốn trả nợ nước thù nhà nên đã che dấu thân phận, gỉả dạng yếu đuối, nhu mì để trả trộn vào hoàng cung. Với âm mưu lật đổ ngai vàng. Bảo Cẩm từng bước tiếp cận và chiếm được cảm tình của hoàng đế Lăng Tuyên (Kang Ta). Tuy nhiên, sau khi hiểu được những bí ẩn trong hậu cung, kế hoạch báo thù của Bảo Cẩm gặp trở ngại vì trái tim nàng đã ngã về phía hoàng đế trẻ tuổi mà nàng từng muốn ám sát.

01 http://epicshare.net/onueiugho774
02 http://epicshare.net/9scus2khu15q
03 http://epicshare.net/xjxcgpza5la4
04 http://epicshare.net/sl3l82z2o30f
05 http://epicshare.net/kowlzo8q2mx6
06 http://epicshare.net/9z5cgdla8oud
07 http://epicshare.net/p46f05heygfx
08 http://epicshare.net/1fo9xxsm3j66
09 http://epicshare.net/1cq6vmvvwitm
10 http://epicshare.net/dxvre7w9hkko
11 http://epicshare.net/e5hfpz2nj6j5
12 http://epicshare.net/baysihmkvcba
13 http://epicshare.net/ay6wustb45v4
14 http://epicshare.net/ivs42qd90402
15 http://epicshare.net/9am88m75wzbq
16 http://epicshare.net/5ch549krk6o2
17 http://epicshare.net/dtcrmt9mmfgv
18 http://epicshare.net/i9xeeaznsw1e
19 http://epicshare.net/aiji1wdxah1b
20 http://epicshare.net/9xettdcpc3id
21 http://epicshare.net/m44i8jgcjdqb
22 http://epicshare.net/icj1limzvots
23 http://epicshare.net/xq2hib2qa218
24 http://epicshare.net/7jothf27nluq
25 http://epicshare.net/tbyqbwxlyyem
26 http://epicshare.net/muqushucb6nh
27 http://epicshare.net/tn29w3n3h3t3
28 http://epicshare.net/aq2ag0p5v26a
29 http://epicshare.net/3pe8kjh92o1e
30 http://epicshare.net/6ha337scyf8b
31 http://epicshare.net/gf9y93bvafb1
32 http://epicshare.net/qumfj07rjuil
33 http://epicshare.net/frqvdtwvnain
34 http://epicshare.net/kioy9zluyvu7
35 http://epicshare.net/gcuujgjl1vh5
36 http://epicshare.net/gkxicaly8ago
37 http://epicshare.net/7gqc36pdflxk
38 http://epicshare.net/penjylnhyvjr
39 http://epicshare.net/gj3yfhxnx94z
40 http://epicshare.net/737vvf007fag
41 http://epicshare.net/4k732nnwzo2q
42 http://epicshare.net/emkca0gp46th
43 http://epicshare.net/d6ho4coq5oto
44 http://epicshare.net/e67bckh6kaku
45 http://epicshare.net/aiqcvbbezqkj
46 http://epicshare.net/qj1c8mqa532a
47 http://epicshare.net/uf0q3bff1rzv
48 http://epicshare.net/6a5ya1nu60ez
49 http://epicshare.net/7r8r74cmljm7
50 http://epicshare.net/i3hzibhltrdq
51 http://epicshare.net/tn37isi4naki
52 http://epicshare.net/idqhtk6893v3
53 http://epicshare.net/itt4t7xflwhm


01 http://fileshare.in.ua/7168248
02 http://fileshare.in.ua/7168938
03 http://fileshare.in.ua/7169368
04 http://fileshare.in.ua/7169765
05 http://fileshare.in.ua/7170609
06 http://fileshare.in.ua/7172135
07 http://fileshare.in.ua/7174480
08 http://fileshare.in.ua/7174649
09 http://fileshare.in.ua/7175446
10 http://fileshare.in.ua/7197836
11 http://fileshare.in.ua/7198020
12 http://fileshare.in.ua/7198606
13 http://fileshare.in.ua/7198709
14 http://fileshare.in.ua/7198859
15 http://fileshare.in.ua/7198940
16 http://fileshare.in.ua/7210021
17 http://fileshare.in.ua/7210179
18 http://fileshare.in.ua/7210112
19 http://fileshare.in.ua/7209991
20 http://fileshare.in.ua/7210900
21 http://fileshare.in.ua/7210921
22 http://fileshare.in.ua/7261736
23 http://fileshare.in.ua/7262243
25 http://fileshare.in.ua/7262814
26 http://fileshare.in.ua/7263403
27 http://fileshare.in.ua/7263531
28 http://fileshare.in.ua/7263572
29 http://fileshare.in.ua/7264561
30 http://fileshare.in.ua/7264934
31 http://fileshare.in.ua/7275417
32 http://fileshare.in.ua/7275463
33 http://fileshare.in.ua/7275811
34 http://fileshare.in.ua/7275921
35 http://fileshare.in.ua/7276440
36 http://fileshare.in.ua/7276640
37 http://fileshare.in.ua/7277995
38 http://fileshare.in.ua/7278040
39 http://fileshare.in.ua/7278618
40 http://fileshare.in.ua/7282624
41 http://fileshare.in.ua/7282687
42 http://fileshare.in.ua/7283052
43 http://fileshare.in.ua/7283129
44 http://fileshare.in.ua/7283200
45 http://fileshare.in.ua/7283246
46 http://fileshare.in.ua/7283389
47 http://fileshare.in.ua/7283496
48 http://fileshare.in.ua/7283701
49 http://fileshare.in.ua/7287474
50 http://fileshare.in.ua/7287574
51 http://fileshare.in.ua/7289766
52 http://fileshare.in.ua/7289873
53 http://fileshare.in.ua/7292115


01 http://hkkshare.com/809tfcpvsikz/DeCam_01.avi.html
02 http://hkkshare.com/1v4cs7wjat0z/DeCam_02.avi.html
03 http://hkkshare.com/45tycjmv3kna/DeCam_03.avi.html
04 http://www.basicupload.com/7mxef94pym6n
05 http://www.basicupload.com/3gb6sxkmjwm9
06 http://www.basicupload.com/j3p5sgno52uo
07 http://www.basicupload.com/szpvud72bcur
08 http://www.basicupload.com/ubaeueuk8bvy
09 http://www.basicupload.com/t6adib8jnnm8
10 http://www.basicupload.com/p3r9sjppkru9
11 http://www.basicupload.com/fsbnynff0an2
12 http://www.basicupload.com/poiadmjvoo08
13 http://www.basicupload.com/km5x29ucr4a2
14 http://www.basicupload.com/fdfdg0s84tr0
15 http://www.basicupload.com/8i0mbkaxk3io
16 http://www.basicupload.com/jv2v9rl33xrg
17 http://www.basicupload.com/358rne6eg18m
18 http://www.basicupload.com/6qog6i5mvqcw
19 http://www.basicupload.com/m1iqmoofz4ix
20 http://www.basicupload.com/xi4r9i8gppr7
21 http://www.basicupload.com/wbp1m91u1jb0
22 http://www.slingfile.com/file/az1tz8lHTb
23 http://www.slingfile.com/file/AzkE1dev3g
24 http://www.slingfile.com/file/fRgJ4aFRIp
24 http://www.basicupload.com/eo6fem5mrulk
25 http://www.slingfile.com/file/NPW6cu988f
26 http://www.slingfile.com/file/Crhm0MoPQu
27 http://www.slingfile.com/file/JByfovdP0J
28 http://www.slingfile.com/file/46vmRYfb3b
29 http://www.slingfile.com/file/DuvJ9TQdbz
30 http://www.slingfile.com/file/1iCiBwAvnK
31 http://www.slingfile.com/file/F7w9lVkUNg
32 http://www.slingfile.com/file/sifEk6fWhT
33 http://www.slingfile.com/file/pEDHwTmFo3
34 http://www.basicupload.com/nioca6wwz8lc
35 http://www.basicupload.com/90ztnc6vbrqm
36 http://www.basicupload.com/neiaw4ylilv5
37 http://www.slingfile.com/file/Punl9NRPwn
38 http://www.slingfile.com/file/kb9tHyICzx
39 http://www.slingfile.com/file/Dz1xDzrtq5
40 http://www.basicupload.com/5xyeezqmcncj
41 http://www.basicupload.com/tt1ll5uhrlyo
42 http://www.basicupload.com/7bem6jsnex5q
43 http://www.slingfile.com/file/6VMehOJrOm
44 http://www.slingfile.com/file/2rZYr3WXI7
45 http://www.slingfile.com/file/jjioJjinrO
46 http://www.basicupload.com/ppbvzj9mb6ev
47 http://www.basicupload.com/xpz8refenokb
48 http://www.basicupload.com/exx8merytu1m
49 http://www.slingfile.com/file/ddG2ro4OBF
50 http://www.slingfile.com/file/eUf4HnFAT4
51 http://www.slingfile.com/file/4OFmHBFR5D
52 http://www.basicupload.com/1m0bjd5490ff
53 http://www.basicupload.com/epwem9f0sf9m


01 http://hotfile.com/dl/195100233/34cdee6 ... 1.avi.html
02 http://hotfile.com/dl/195170107/9f392e6 ... 2.avi.html
03 http://hotfile.com/dl/195166571/e9490e8 ... 3.avi.html
04 http://hotfile.com/dl/195171454/7549482 ... 4.avi.html
05 http://hotfile.com/dl/195171669/b489761 ... 5.avi.html
06 http://hotfile.com/dl/195186437/c5ed6a9 ... 6.avi.html
07 http://hotfile.com/dl/195310638/0b56ab3 ... 7.avi.html
08 http://hotfile.com/dl/195305484/d84a295 ... 8.avi.html
09 http://hotfile.com/dl/195310217/a32e030 ... i.avi.html
10 http://hotfile.com/dl/196125061/2d03270 ... i.avi.html
11 http://hotfile.com/dl/196125684/5eede11 ... i.avi.html
12 http://hotfile.com/dl/196123473/911ec6b ... i.avi.html
13 http://hotfile.com/dl/196126392/1b652aa ... i.avi.html
14 http://hotfile.com/dl/196123527/8f88205 ... i.avi.html
15 http://hotfile.com/dl/196125909/ab8ce42 ... i.avi.html
16 https://hotfile.com/dl/196845574/8af9f3 ... 6.avi.html
17 https://hotfile.com/dl/196853102/367988 ... 7.avi.html
18 https://hotfile.com/dl/196852654/c4b32f ... 8.avi.html
19 https://hotfile.com/dl/196846338/0377ad ... 9.avi.html
20 https://hotfile.com/dl/196922558/098de3 ... 0.avi.html
21 https://hotfile.com/dl/196923637/ee8e1e ... 1.avi.html
22 http://hotfile.com/dl/199233648/abb64f1 ... 2.avi.html
23 http://hotfile.com/dl/199260887/e4e4ef0 ... 3.avi.html
24 http://hotfile.com/dl/199262348/fb1f493 ... 4.avi.html
25 http://hotfile.com/dl/199279219/a1a9db5 ... 5.avi.html
26 http://hotfile.com/dl/199342286/1cac3d3 ... 6.avi.html
27 http://hotfile.com/dl/199357067/89ae030 ... 7.avi.html
28 http://hotfile.com/dl/199358324/7e37cec ... 8.avi.html
29 http://hotfile.com/dl/199415650/b20ba29 ... 9.avi.html
30 http://hotfile.com/dl/199431564/f34285b ... 0.avi.html
31 http://hotfile.com/dl/200007318/3e8624a ... 1.avi.html
32 http://hotfile.com/dl/200007558/0c29661 ... 2.avi.html
33 http://hotfile.com/dl/200010125/f70d0df ... 3.avi.html
34 http://hotfile.com/dl/200014103/7fa3dcc ... 4.avi.html
35 http://hotfile.com/dl/200025391/9054809 ... 5.avi.html
36 http://hotfile.com/dl/200085264/52637da ... 6.avi.html
37 http://hotfile.com/dl/200111067/0a74fba ... 7.avi.html
38 http://hotfile.com/dl/200111707/39b1657 ... 8.avi.html
39 http://hotfile.com/dl/200229863/3efbbc7 ... 9.avi.html
40 http://hotfile.com/dl/200586089/d793d8c ... 0.avi.html
41 http://hotfile.com/dl/200586268/c298520 ... 1.avi.html
42 http://hotfile.com/dl/200743896/12ef184 ... 2.avi.html
43 http://hotfile.com/dl/200887360/9289ca0 ... 3.avi.html
44 http://hotfile.com/dl/200887752/a2c3868 ... 4.avi.html
45 http://hotfile.com/dl/200888067/8bd4c24 ... 5.avi.html
46 http://hotfile.com/dl/200889246/167b58b ... 6.avi.html
47 http://hotfile.com/dl/200888532/ae363d3 ... 7.avi.html
48 http://hotfile.com/dl/200888848/5a5e798 ... 8.avi.html
49 http://hotfile.com/dl/200889552/5c22dfd ... i.avi.html
50 http://hotfile.com/dl/200890473/9ad0534 ... i.avi.html
51 http://hotfile.com/dl/200890534/70ab2d7 ... i.avi.html
52 http://hotfile.com/dl/201059383/0679281 ... i.avi.html
53 http://hotfile.com/dl/201059558/a3db938 ... 53end-miet


01 http://megaup.me/?d=512313423
02 http://megaup.me/?d=5123AC703
03 http://megaup.me/?d=5123AC8F8
04 http://megaup.me/?d=5123AD5F3
05 http://megaup.me/?d=5123AE233
06 http://megaup.me/?d=5123D02C8
07 http://megaup.me/?d=512504318
08 http://megaup.me/?d=51252A6A4
09 http://megaup.me/?d=512505B78
10 http://megaup.me/?d=512CF0408
11 http://megaup.me/?d=512CEC748
12 http://megaup.me/?d=512CFCD28
13 http://megaup.me/?d=512D03668
14 http://megaup.me/?d=512CFE368
15 http://megaup.me/?d=512CFF838
16 http://www.megaup.me/?d=5133ABEC8
17 http://www.megaup.me/?d=5133ADF47
18 http://www.megaup.me/?d=5133B13D3
19 http://www.megaup.me/?d=5133B1393
20 http://www.megaup.me/?d=513440EA8
21 http://www.megaup.me/?d=513444CF8

.
mietmai
 
Bài viết: 1018
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR