Châu Sa (DVDrip-AVI) - 35/35 tập

Châu Sa (DVDrip-AVI) - 35/35 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Chú ý: ACE nào đã lấy tập 31-35 trước ngày 23/01 xin vui lòng lấy lại 5 tập nầy vì 5 tập trước đó là lấy từ online nên không rỏ bằng 5 tập sau nầy (DVDrip)

Epicshare
01 http://epicshare.net/ztd9e0vzzitc
02 http://epicshare.net/h86vv67rsvpc
03 http://epicshare.net/2b37o2v9lvzu
04 http://epicshare.net/jhq7myot65i1
05 http://epicshare.net/fg6r64cbn4nb
06 http://epicshare.net/umgl9zg8854q
07 http://epicshare.net/8wn1rsj0jgem
08 http://epicshare.net/74xivohxqfir
09 http://epicshare.net/5b4q1go04vaf
10 http://epicshare.net/7ne9u0ao1w7j
11 http://epicshare.net/3mean0rm4t51
12 http://epicshare.net/7tru18hm2dqv
13 http://epicshare.net/84wywa085qk8
14 http://epicshare.net/tadlk3vywbra
15 http://epicshare.net/ayoa2vbnrpw2
16 http://epicshare.net/7rn2ycwckmdo
17 http://epicshare.net/twzcica8y9q1
18 http://epicshare.net/murynghtlxwb
19 http://epicshare.net/tbz6gfep06tw
20 http://epicshare.net/3p1s44zh6kr2
21 http://epicshare.net/dezq6gbnhbyl
22 http://epicshare.net/u10beyg2m6kn
23 http://epicshare.net/8vzduiah80sx
24 http://epicshare.net/frev8x7l96mf
25 http://epicshare.net/4ae3unhowlcd
26 http://epicshare.net/oqatnhcxhi3e
27 http://epicshare.net/rgg5xnnnp9ji
28 http://epicshare.net/6di8ffwbtdzn
29 http://epicshare.net/kuqdyk48hca7
30 http://epicshare.net/4mp5cew01oxw
31 http://epicshare.net/3fkkaue6l9bm
32 http://epicshare.net/9xvoifjhu1sf
33 http://epicshare.net/d5fd9tchc7fe
34 http://epicshare.net/lpr08u60kbuu
35 http://epicshare.net/kfpe3zgm0pr2
end

Hotfile
01 http://hotfile.com/dl/183287964/c48e902 ... i.avi.html
02 http://hotfile.com/dl/183392647/37172ae ... i.avi.html
03 http://hotfile.com/dl/183392870/ff464b7 ... i.avi.html
04 http://hotfile.com/dl/183131414/946bd60 ... i.avi.html
05 http://hotfile.com/dl/183148066/d9771b7 ... i.avi.html
06 http://hotfile.com/dl/183237856/d8b281a ... i.avi.html
07 http://hotfile.com/dl/183262589/89bd6b3 ... i.avi.html
08 http://hotfile.com/dl/183270515/6528101 ... i.avi.html
09 http://hotfile.com/dl/183287010/f316427 ... i.avi.html
10 http://hotfile.com/dl/183694543/e5958d1 ... i.avi.html
11 http://hotfile.com/dl/183705258/ee5921e ... i.avi.html
12 http://hotfile.com/dl/183706298/2f9033f ... i.avi.html
13 http://hotfile.com/dl/183707246/a4acef3 ... i.avi.html
14 http://hotfile.com/dl/183708708/9a4da1e ... i.avi.html
15 http://hotfile.com/dl/183830239/1c06785 ... i.avi.html
16 http://hotfile.com/dl/183847972/3dc0b60 ... i.avi.html
17 http://hotfile.com/dl/183848623/b9e2971 ... i.avi.html
18 http://hotfile.com/dl/183865613/da7cc58 ... i.avi.html
22 http://hotfile.com/dl/185576469/54e4cb5 ... i.avi.html
23 http://hotfile.com/dl/185583149/5e66b15 ... i.avi.html
24 http://hotfile.com/dl/185576211/b2903a6 ... i.avi.html
25 http://hotfile.com/dl/186106037/a875643 ... i.avi.html
26 http://hotfile.com/dl/186118757/447f6b5 ... i.avi.html
27 http://hotfile.com/dl/186133316/332979f ... i.avi.html
28 http://hotfile.com/dl/185999922/c98ef25 ... i.avi.html
29 http://hotfile.com/dl/185994396/953890f ... i.avi.html
30 http://hotfile.com/dl/186005667/0f5e321 ... i.avi.html
31 http://hotfile.com/dl/189998957/279a412 ... i.avi.html
32 http://hotfile.com/dl/189999156/96ff50c ... i.avi.html
33 http://hotfile.com/dl/189999304/640450e ... i.avi.html
34 http://hotfile.com/dl/189847346/360df66 ... i.avi.html
35 http://hotfile.com/dl/189867272/bfcb9af ... i.avi.html
end

Megaup
01 http://megaup.me/?d=50C4C5D94
02 http://megaup.me/?d=50C4D93A4
03 http://megaup.me/?d=50C4E5584
04 http://megaup.me/?d=50C393688
05 http://megaup.me/?d=50C3B17E8
06 http://megaup.me/?d=50C461B24
07 http://megaup.me/?d=50C491604
08 http://megaup.me/?d=50C4A0014
09 http://megaup.me/?d=50C4BE664
10 http://megaup.me/?d=50C77FA28
11 http://megaup.me/?d=50C795C72
12 http://megaup.me/?d=50C791348
13 http://megaup.me/?d=50C791FC2
14 http://megaup.me/?d=50C8435C2
15 http://megaup.me/?d=50C841148
16 http://megaup.me/?d=50C85AA48
17 http://megaup.me/?d=50C85BD38
18 http://megaup.me/?d=50C873918
19 http://megaup.me/?d=50D45A6D5
20 http://megaup.me/?d=50D469877
21 http://megaup.me/?d=50D48F527
22 http://megaup.me/?d=50D413C62
23 http://megaup.me/?d=50D41BED8
24 http://megaup.me/?d=50D4424B8
25 http://megaup.me/?d=50DAB6EB7
26 http://megaup.me/?d=50DAD2925
27 http://megaup.me/?d=50DAE0E57
28 http://megaup.me/?d=50D95E987
29 http://megaup.me/?d=50D95FAE5
30 http://megaup.me/?d=50D980745
31 http://megaup.me/?d=50FBF83E3
32 http://megaup.me/?d=50FC00B93
33 http://megaup.me/?d=50FC14753
34 http://megaup.me/?d=50FB96FF3
35 http://megaup.me/?d=50FBC0193
end


Rapid-upload có thể down nhiều link cùng lúc !
01 http://www.rapid-upload.org/6ye1lccu6km ... i.avi.html
02 http://www.rapid-upload.org/7amxt9xajg5 ... i.avi.html
03 http://www.rapid-upload.org/bfcelvbp5h0 ... i.avi.html
10 http://www.rapid-upload.org/vn2bgoduagd ... i.avi.html
11 http://www.rapid-upload.org/9pappft6f10 ... i.avi.html
12 http://www.rapid-upload.org/0rxzj4l2hyf ... i.avi.html
13 http://www.rapid-upload.org/09mibkqeqai ... i.avi.html
14 http://www.rapid-upload.org/58w275rlhgd ... i.avi.html
15 http://www.rapid-upload.org/lywly7xmy51 ... i.avi.html
16 http://www.rapid-upload.org/ecxn77tu2bj ... i.avi.html
17 http://www.rapid-upload.org/cf0m09osm6d ... i.avi.html
18 http://www.rapid-upload.org/fdrljxpdb77 ... i.avi.html
31 http://www.rapid-upload.org/b9lsyhqsjwi ... i.avi.html
32 http://www.rapid-upload.org/8b8u3c1y2nu ... i.avi.html
33 http://www.rapid-upload.org/hl3leh9nto4 ... i.avi.html
34 http://www.rapid-upload.org/q9pk2qs4nre ... i.avi.html
35 http://www.rapid-upload.org/avj5quq93mc ... i.avi.html
end


Fileshare
01 http://fileshare.in.ua/6971130
02 http://fileshare.in.ua/6971247
03 http://fileshare.in.ua/6971379
04 http://fileshare.in.ua/6968455
05 http://fileshare.in.ua/6968859
06 http://fileshare.in.ua/6969406
07 http://fileshare.in.ua/6969612
08 http://fileshare.in.ua/6969845
09 http://fileshare.in.ua/6971137
10 http://fileshare.in.ua/6978718
11 http://fileshare.in.ua/6978807
12 http://fileshare.in.ua/6979396
13 http://fileshare.in.ua/6979492
14 http://fileshare.in.ua/6979803
15 http://fileshare.in.ua/6981330
16 http://fileshare.in.ua/6981686
17 http://fileshare.in.ua/6981740
18 http://fileshare.in.ua/6982266
19 http://fileshare.in.ua/7008038
20 http://fileshare.in.ua/7008177
21 http://fileshare.in.ua/7008432
22 http://fileshare.in.ua/7007475
23 http://fileshare.in.ua/7007571
24 http://fileshare.in.ua/7007881
25 http://fileshare.in.ua/7018006
26 http://fileshare.in.ua/7018142
27 http://fileshare.in.ua/7018217
28 http://fileshare.in.ua/7016007
29 http://fileshare.in.ua/7016084
30 http://fileshare.in.ua/7016380
31 http://fileshare.in.ua/7076989
32 http://fileshare.in.ua/7077037
33 http://fileshare.in.ua/7077208
34 http://fileshare.in.ua/7076338
35 http://fileshare.in.ua/7076627
end

.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR