Giám Chân Đông Độ - TQ - 4 DVDs

Giám Chân Đông Độ - TQ - 4 DVDs

Gửi bàigửi bởi tranchau

@ tc mở rạp dùm catbui....

Giám Chân Đông Độ

Master Jianzhen's East Journey

Nguồn: bạn natcao

Hình ảnh


Bộ phim tái hiện cuộc đời của Hòa thượng Giám Chân, một cao tăng đã truyền pháp từ Trung Quốc sang Nhật Bản

Download
pass: catbui

DVD1

a/ http://epicshare.net/czqiuuufjx9g
b/ http://epicshare.net/ntxtd6rvmyql
c/ http://epicshare.net/ffd04m5znlvj
d/ http://epicshare.net/hp1sk6vldttd
e/ http://epicshare.net/ahegbw53vku9
f/ http://epicshare.net/y7lagymvqvzv
g/ http://epicshare.net/ri9qx6z16sg7
h/ http://epicshare.net/rs7zyqyi95u3
hay
a/ http://megaup.me/?d=50C61F812
b/ http://megaup.me/?d=50C62E982
http://www.basicupload.com/84vgwapcyxno (extra link b)
c/ http://megaup.me/?d=50C633A72
d/ http://megaup.me/?d=50C6D4112
e/ http://megaup.me/?d=50C657C52
f/ http://megaup.me/?d=50C6D7AA2
g/ http://megaup.me/?d=50C6D99B2
h/ http://megaup.me/?d=50C6E8EE2
hay
a/ http://fileshare.in.ua/6972714
b/ http://fileshare.in.ua/6973276
c/ http://fileshare.in.ua/6974258
d/ http://fileshare.in.ua/6974946
e/ http://fileshare.in.ua/6975760
f/ http://fileshare.in.ua/6976347
g/ http://fileshare.in.ua/6976786
h/ http://fileshare.in.ua/6977558

DVD2

a/ http://epicshare.net/6t2qkqqi5dsf
b/ http://epicshare.net/pafwh2m9aky2
c/ http://epicshare.net/fftxgda2jwnu
d/ http://www.basicupload.com/hoifckuowidc
e/http://epicshare.net/kthyj9o2x1q8
f/ http://epicshare.net/71j73gor8jkp
g/ http://epicshare.net/1ubgup386lq0
h/ http://www.basicupload.com/gr9rbd0eivzx
hay
a/ http://megaup.me/?d=50C75C782
b/ http://megaup.me/?d=50C760AE8
c/ http://megaup.me/?d=50C791648
d/ http://megaup.me/?d=50CC23752
e/ http://megaup.me/?d=50C82C9F2
f/ http://megaup.me/?d=50C82D942
g/ http://megaup.me/?d=50CB1C5E8
h/ http://megaup.me/?d=50C840E02
hay
a/ http://fileshare.in.ua/6977785
b/ http://fileshare.in.ua/6978062
c/ http://fileshare.in.ua/6978365
d/ http://fileshare.in.ua/6978808
e/ http://fileshare.in.ua/6979420
f/ http://fileshare.in.ua/6979733
g/ http://fileshare.in.ua/6991838
h/ http://fileshare.in.ua/6981557

DVD3

a/ http://megaup.me/?d=50C96E132
b/ http://megaup.me/?d=50C9701E2
c/ http://megaup.me/?d=50C974332
d/ http://megaup.me/?d=50C976292
e/ http://megaup.me/?d=50C978352
f/ http://megaup.me/?d=50C97A882
g/ http://megaup.me/?d=50C97C862
g/ http://megaup.me/?d=50C82F832 (extra)
h/ http://megaup.me/?d=50C97D242
hay
a/ http://fileshare.in.ua/6981745
b/ http://fileshare.in.ua/6982623
c/ http://fileshare.in.ua/6982761
d/ http://fileshare.in.ua/6983903
e/ http://fileshare.in.ua/6983904
f/ http://fileshare.in.ua/6984381
g/ http://fileshare.in.ua/6984383
g/ http://fileshare.in.ua/6979975(extra)
h/ http://fileshare.in.ua/6984636
hay
a/ http://epicshare.net/m7q13ldwbim2
b/ http://epicshare.net/7h7s6kk1pihm
c/ http://epicshare.net/qcg5p7eaha60
d/ http://epicshare.net/ci1dp7ehkhjr
e/ http://epicshare.net/owj5s72ken0a
f/ http://epicshare.net/8rwzp6l7jxlc
g/ http://epicshare.net/nzkyrpzgyt14
g/ http://epicshare.net/pr48sisrqh5m(extra)
h/ http://epicshare.net/eyyvm2u9au1b

DVD4

a/ http://epicshare.net/w4ugmk3y9r39
b/ http://epicshare.net/y556cadebs82
c/ http://epicshare.net/v2unliioizda
d/ http://epicshare.net/t4nhee9vmpqr
e/ http://epicshare.net/gi1rd9xa825u
f/ http://epicshare.net/f1fonu1mlkzh
g/ http://epicshare.net/z809m7jstsyp
h/ http://epicshare.net/w7azf0d2888q
hay
a/ http://megaup.me/?d=50C9CAC18
b/ http://megaup.me/?d=50C9CE088
c/ http://megaup.me/?d=50C9D0018
d/ http://megaup.me/?d=50C9DFF08
e/ http://megaup.me/?d=50C9E6F48
f/ http://megaup.me/?d=50CA26E62
g/ http://megaup.me/?d=50CA2AE02
h/ http://megaup.me/?d=50CA2D9E2
hay
a/ http://fileshare.in.ua/6985303
b/ http://fileshare.in.ua/6985419
c/ http://fileshare.in.ua/6985441
d/ http://fileshare.in.ua/6988232
e/ http://fileshare.in.ua/6988231
f/ http://fileshare.in.ua/6989235
g/ http://fileshare.in.ua/6989236
h/ http://fileshare.in.ua/6989476

Enjoy!
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7938
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Giám Chân Đông Độ - TQ - 4 DVDs

Gửi bàigửi bởi tranchau

DVD 2 part d

http://megaup.me/?d=50CC23752

Đang kiểm tra links...

Đã xong: DVD1

DVD 2

- Upload lại:
epicshare d, h
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7938
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR