Cho Yêu Thương Quay Về (phim VN - DVDrip AVI) 40/40 tập

Cho Yêu Thương Quay Về (phim VN - DVDrip AVI) 40/40 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Bối cảnh chính của phim là ở quán bar xô bồ, nơi chứa chấp những con thiêu thân lao vào tìm cuộc vui chóng tàn. Ở nơi tranh sáng tranh tối này, Nghiêm (Khương Thịnh), Hoài Thư (Ngân Khánh) xuất hiện như những đốm sáng lạc loài. Nghiêm lớn lên trong trại mồ côi, một lần sụp đổ niềm tin, trôi dài theo những cám dỗ, đi làm trai bao cho quý bà cô đơn. Thư chán ngán gia đình, buông trôi số phận, thành gái mại dâm. Cả hai là hình ảnh của những người trẻ bế tắc trước cuộc sống. Trong mớ bòng bong do mình tạo ra, chính những trăn trở trước cuộc sống đã giúp họ tỉnh ngộ.

Những cô gái trẻ chán đời sống gia đình lao mình vào ngõ cụt, bán thân nuôi miệng; những quý bà học đòi thói trưởng giả; các chàng trai trẻ lười lao động sống bám vào người khác… được khắc họa trong phim có phần khắt khe, nhưng thông qua đó, thông điệp về lòng tin cuộc sống, về nghị lực của con người đã được khẳng định.

Diễn viên: Khương Thịnh, Ngân Khánh, Đức Sơn, Trọng Hải, Thiên Hương, Lê Thi, Lê Văn Luật, Cát Tường, Vũ Hoàng Điệp…

01
http://www.fileswap.com/dl/YdsKwjQGwQ/ChoYeuThuongQuayVe_01.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/JCDvDmlnrP/ChoYeuThuongQuayVe_01.avi.002.html
02
http://www.fileswap.com/dl/sF4pOkQUFa/ChoYeuThuongQuayVe_02.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/lc9IrqvnQO/ChoYeuThuongQuayVe_02.avi.002.html
03
http://www.fileswap.com/dl/5axmcCUGll/ChoYeuThuongQuayVe_03.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/EJH4ZzRb4V/ChoYeuThuongQuayVe_03.avi.002.html
04
http://www.fileswap.com/dl/2ly6QHWURY/ChoYeuThuongQuayVe_04.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/qkSgl7Veo8/ChoYeuThuongQuayVe_04.avi.002.html
05
http://www.fileswap.com/dl/p6gSohQmE9/ChoYeuThuongQuayVe_05.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/M6DCwUUf4t/ChoYeuThuongQuayVe_05.avi.002.html
06
http://www.fileswap.com/dl/5TZF5JQSi4/ChoYeuThuongQuayVe_06.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/3jsGSGd5Z8/ChoYeuThuongQuayVe_06.avi.002.html
07
http://www.fileswap.com/dl/CV7EAvHCvM/ChoYeuThuongQuayVe_07.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/DWVK1UHB9s/ChoYeuThuongQuayVe_07.avi.002.html
08
http://www.fileswap.com/dl/lo6F99Yf6j/ChoYeuThuongQuayVe_08.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/9ExW0vhJsB/ChoYeuThuongQuayVe_08.avi.002.html
09
http://www.fileswap.com/dl/zU5FgErIR/ChoYeuThuongQuayVe_09.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/LS59wVKt5/ChoYeuThuongQuayVe_09.avi.002.html
10
http://www.fileswap.com/dl/Fgt3DkN6yk/ChoYeuThuongQuayVe_10.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/wwCbIsQn0Y/ChoYeuThuongQuayVe_10.avi.002.html
11
http://www.fileswap.com/dl/qe3bJvsVdQ/ChoYeuThuongQuayVe_11.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/qlLXeayUD3/ChoYeuThuongQuayVe_11.avi.002.html
12
http://www.fileswap.com/dl/4K0PEjZ0A/ChoYeuThuongQuayVe_12.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/nNcMruC8o4/ChoYeuThuongQuayVe_12.avi.002.html
13
http://www.fileswap.com/dl/qeDaalBd85/ChoYeuThuongQuayVe_13.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/vwrTukn2C/ChoYeuThuongQuayVe_13.avi.002.html
14
http://www.fileswap.com/dl/FjMZNgu15D/ChoYeuThuongQuayVe_14.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/OgPRqHfYv/ChoYeuThuongQuayVe_14.avi.002.html
15
http://www.fileswap.com/dl/KZeN6Fr7Xi/ChoYeuThuongQuayVe_15.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/PLPKoesMGB/ChoYeuThuongQuayVe_15.avi.002.html
16
http://www.fileswap.com/dl/iaXY00ESNC/ChoYeuThuongQuayVe_16.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/dAstqioB6/ChoYeuThuongQuayVe_16.avi.002.html
17
http://www.fileswap.com/dl/zVYkZmC9Rl/ChoYeuThuongQuayVe_17.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/FxviI0J7g7/ChoYeuThuongQuayVe_17.avi.002.html
18
http://www.fileswap.com/dl/e9sChp1lKS/ChoYeuThuongQuayVe_18.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/7GjSSi1L4x/ChoYeuThuongQuayVe_18.avi.002.html
19
http://www.fileswap.com/dl/xC5DsjrDfK/ChoYeuThuongQuayVe_19.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/0Cot68f5yC/ChoYeuThuongQuayVe_19.avi.002.html
20
http://www.fileswap.com/dl/RGiVlBkbIi/ChoYeuThuongQuayVe_20.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/OB1dSvTcxA/ChoYeuThuongQuayVe_20.avi.002.html
21
http://www.fileswap.com/dl/b9RZ16q3sJ/ChoYeuThuongQuayVe_21.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/BrJutNa4z9/ChoYeuThuongQuayVe_21.avi.002.html
22
http://www.fileswap.com/dl/Jznl5EUQK9/ChoYeuThuongQuayVe_22.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/xCupaRVpD/ChoYeuThuongQuayVe_22.avi.002.html
23
http://www.fileswap.com/dl/5coeJYOvO/ChoYeuThuongQuayVe_23.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/r8xJ5Us677/ChoYeuThuongQuayVe_23.avi.002.html
24
http://www.fileswap.com/dl/GB7LlY6vW2/ChoYeuThuongQuayVe_24.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/Mrtq4edXlI/ChoYeuThuongQuayVe_24.avi.002.html
25
http://www.fileswap.com/dl/86o5VQiq3O/ChoYeuThuongQuayVe_25.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/GcWCSzjtPK/ChoYeuThuongQuayVe_25.avi.002.html
26
http://www.fileswap.com/dl/dzJ4p3EINp/ChoYeuThuongQuayVe_26.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/GCU0Kc4kPG/ChoYeuThuongQuayVe_26.avi.002.html
27
http://www.fileswap.com/dl/eBM7j4wcD/ChoYeuThuongQuayVe_27.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/Q5vGJd63H/ChoYeuThuongQuayVe_27.avi.002.html
28
http://www.fileswap.com/dl/a4vyKSVAbf/ChoYeuThuongQuayVe_28.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/7G12tvUjUO/ChoYeuThuongQuayVe_28.avi.002.html
29
http://www.fileswap.com/dl/f9e7gMsDsQ/ChoYeuThuongQuayVe_29.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/kRudo0dW1m/ChoYeuThuongQuayVe_29.avi.002.html
30
http://www.fileswap.com/dl/UyQwnrrSU/ChoYeuThuongQuayVe_30.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/zqsvJOPDF/ChoYeuThuongQuayVe_30.avi.002.html
31
http://www.fileswap.com/dl/wOzSWGuKs/ChoYeuThuongQuayVe_31.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/C2g53qu1zu/ChoYeuThuongQuayVe_31.avi.002.html
32
http://www.fileswap.com/dl/WxmAEBoHK2/ChoYeuThuongQuayVe_32.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/S3txvAG9Hn/ChoYeuThuongQuayVe_32.avi.002.html
33
http://www.fileswap.com/dl/RBguwwdTMm/ChoYeuThuongQuayVe_33.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/iqLBJxFLle/ChoYeuThuongQuayVe_33.avi.002.html
34
http://www.fileswap.com/dl/N3zWqBQQQu/ChoYeuThuongQuayVe_34.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/EX8JYUyrc/ChoYeuThuongQuayVe_34.avi.002.html
35
http://www.fileswap.com/dl/c1NgB6F1rd/ChoYeuThuongQuayVe_35.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/dLVQJVPiNd/ChoYeuThuongQuayVe_35.avi.002.html
36
http://www.fileswap.com/dl/lAWQOeLXuC/ChoYeuThuongQuayVe_36.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/vJiv2T0hB2/ChoYeuThuongQuayVe_36.avi.002.html
37
http://www.fileswap.com/dl/dc2yTsRsZ6/ChoYeuThuongQuayVe_37.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/MjjsdxRQlf/ChoYeuThuongQuayVe_37.avi.002.html
38
http://www.fileswap.com/dl/PtGYGdGJYm/ChoYeuThuongQuayVe_38end.avi.001.html
http://www.fileswap.com/dl/g5qpnB6NKo/ChoYeuThuongQuayVe_38end.avi.002.html
end


Extras
06.1 http://www.fileswap.com/dl/Qj24hIC364/ChoYeuThuongQuayVe_06-mietmai.avi.001.html
06.2 http://www.fileswap.com/dl/EJ5AiO3IDG/ChoYeuThuongQuayVe_06-mietmai.avi.002.html
07.1 http://www.fileswap.com/dl/5cLDwlsmSH/ChoYeuThuongQuayVe_07-mietmai.avi.001.html
07.2 http://www.fileswap.com/dl/vw6Kp3ZXf7/ChoYeuThuongQuayVe_07-mietmai.avi.002.html
08.2 http://www.fileswap.com/dl/Mc4QpZkYLX/ChoYeuThuongQuayVe_08-mietmai.avi.002.html
14.2 http://www.fileswap.com/dl/dKFg89FOJi/ChoYeuThuongQuayVe_14-mietmai.avi.002.html
20.1 http://www.fileswap.com/dl/9STaT6Qq9/ChoYeuThuongQuayVe_20-mietmai.avi.001.html
27.1 http://www.fileswap.com/dl/xwHO3tL5O1/ChoYeuThuongQuayVe_27-mietmai.avi.001.html

.

ReUp from Mietmai
[url="http://www.fileswap.com/folder/CwRh95fd/"]http://www.fileswap.com/folder/SeattleByNine[/url]


Thêm Links nekaka
files Lớn Hơn Của Mietmai Nha ACE
[url="http://nekaka.com/f/GXC616xi"]http://nekaka.com/f/SeattleByNine[/url]
mietmai
 
Bài viết: 1018
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR