Mỹ Nhân Tâm Kế - TQ - 40 Tập - USLT

Mỹ Nhân Tâm Kế - TQ - 40 Tập - USLT

Gửi bàigửi bởi tranchau

Mỹ Nhân Tâm Kế

Hình ảnh


Original writing (novel): Wei Yang, Chen Fu (未央沉浮) by Shun Jian Qing Cheng (瞬间倾城)
Screenwriter: Yu Zheng
Producer: Yu Zheng
Director: Wu Jin Yuan, Liang Xin Quan (梁欣全), Chen Guo Hua (陈国华)
Cinematographer: Zhang Zhi Wei (张志伟)
Music: Li Ge (李戈)


Diễn viên và vai diễn

Trần Kiện Phong ..... Lưu Hằng
Lâm Tâm Như .... Đậu Y Phòng
Lâm Diệu Khả .... Đậu Y Phòng lúc nhỏ
Tưởng Y Y .... Nhiếp Thận Nhi lúc nhỏ
Vương Lệ Khôn .... Nhiếp Thận Nhi
Dương Mịch .... Mạc Tuyết Diên
Nghiêm Khoan .... Lưu Thiếu Khang
Tôn Phi Phi .... Thanh Ninh
Huỳnh Hải Băng .... Nhiếp Phong
Phùng Thiệu Phong .... Lưu Chương
Hồ Hạnh Nhi .... Lữ Ngư
Hà Thịnh Minh .... Châu Á Phu
Lâm Văn Long .... Kim Vương Tôn
Tô Thanh .... Trương Yên
La Tấn .... Lưu Doanh
Đới Xuân Vinh .... Lữ Hậu
Bạch San .... Bạc Cơ
Trần Di Dung .... Lý Mỹ Nhân
Châu Mục Ân .... Tử Nhiễm
Cao Hạo .... Lưu Khải
Đặng Sa .... Diệu Nhân
Cao Dương .... Xảo Tuệ
Thích Vy .... Quán Đào công chúa
Hà Miêu .... Mặc Ngọc

Cast:
Ruby Lin- Dou Yi Fang (Empress Dou)
Wang Li Kun- Nie Shen'er
Yang Mi- Mo Xue Yuan
Sammul Chan- Liu Heng
Mickey He Sheng Ming- Zhou Ya Fu
Luo Jin- Liu Ying
Yan Kuan- Liu Shao Kang
Huang Hai Bing- Nie Feng
Hawick Lau- Liu Zhang
Myolie Wu- Lu Yu
Sun Feifei- Qing Ning


HDTV.avi

pass: tranchau

Tập 01
http://www.mediafire.com/?u264l3263bna87m
http://www.mediafire.com/?w6lt8hiwab9fcf8
http://www.mediafire.com/?cl0l2ti532ljtgt

hay:

http://www.mediafire.com/?n4ux2pi4jqbhim4
http://www.mediafire.com/?px65ogo2l2ctf8q
http://www.mediafire.com/?g8ibxccx171s8lk

Tập 02
http://www.mediafire.com/?u264l3263bna87m
http://www.mediafire.com/?dzd9xu8dv7w8dde
http://www.mediafire.com/?4cygjcvlbw1xt6o

hay

http://www.fileserve.com/file/cAgZBsj/t ... yNhanTamKe 02.avi

Tập 03

http://www.mediafire.com/?xrb3ugw9j18qcts
http://www.mediafire.com/?9y6dygapclc6e9w
http://www.mediafire.com/?gw4bilekez9v93y
hay
http://www.mediafire.com/?692mqcpu23k0hr2
http://www.mediafire.com/?jlomg3zysxmwx9j
http://www.mediafire.com/?q26919dnnjzzl8a

Tập 04
http://www.mediafire.com/?1iwwewoob118116
http://www.mediafire.com/?vh4uu31ocl5qkqy
http://www.mediafire.com/?o34zck83pmsb15c
http://www.mediafire.com/?syu6nh5vpgj5x4e

Tập 05
http://www.mediafire.com/?8ar2medak180ayr
http://www.mediafire.com/?s45dv4fwgcpsgd7
http://www.mediafire.com/?a944b9sgp2si9sz
http://www.mediafire.com/?6cbdgu3c396zp47

Tập 06
http://www.mediafire.com/?5rdymlhyj1jnne2
http://www.mediafire.com/?whpkgoy1dbbtwgg
http://www.mediafire.com/?iwxi99z2a4rf002
http://www.mediafire.com/?17p9n3trwykc9pb

Tập 07
http://www.mediafire.com/?6asv718d84vz2dk
http://www.mediafire.com/?b72qcfh517bx242
http://www.mediafire.com/?c7h9qcn7oktct0k
http://www.mediafire.com/?yfx86v5ekmg044d

Tập 08
http://www.mediafire.com/?7ew6j7i9mzps7ee
http://www.mediafire.com/?if6y3vsg8yw53s3
http://www.mediafire.com/?l2q4udbuun5u411
http://www.mediafire.com/?i52zdxaa9lat428

Tập 09
http://www.mediafire.com/?r7w82412z6kpv1m
http://www.mediafire.com/?r3jpu7jqdj2ca85
http://www.mediafire.com/?7cszlftqrso7g98
http://www.mediafire.com/?qbcskn2ac6j45jm

Tập 10
http://www.mediafire.com/?vgstz49dhgut1gr
http://www.mediafire.com/?ldw9cv93vvf2cix
http://www.mediafire.com/?kaddc6zvkwp7ddi
http://www.mediafire.com/?na7nc8e6ksa94xa

Tập 11
http://www.mediafire.com/?abo1lf305fzalqx
http://www.mediafire.com/?s027dijqcrayds4
http://www.mediafire.com/?oba3xoq1qfhhal0
http://www.mediafire.com/?v8903p5i10de296

Tập 12
http://www.mediafire.com/?x6yvey2sbyb2r84
http://www.mediafire.com/?tpbbxd1dclw3wtk
http://www.mediafire.com/?noppi9bwqgaekx7
http://www.mediafire.com/?9c7921tf6dnh6dw

Tập 13

http://www.mediafire.com/?g1zr1zp1jq2w1hn
http://www.mediafire.com/?melefdzqw2ciulu
http://www.mediafire.com/?ktsd6f3mh2pj9e7

Tập 14
http://www.mediafire.com/?nj3ercxy5bj9y9r
http://www.mediafire.com/?l6y66ws6hw7ebr8
http://www.mediafire.com/?6at6qvlt6v84w88


Tập 15
http://www.mediafire.com/?fxbhw26bvc6inrp
hay
http://www.mediafire.com/?36phm1r1qdsft7w
http://www.mediafire.com/?ruu87xsz98zl3wp
http://www.mediafire.com/?t0yxkxty3xapghg

Tập 16
http://www.mediafire.com/?337y3g3h2e8kvmf
http://www.mediafire.com/?ie666ataokzvb56
http://www.mediafire.com/?nxpaq2dapxvbuy0

Tập 17
http://www.mediafire.com/?32sucehdlh356h4
http://www.mediafire.com/?b0mbhfrf3ahg749
http://www.mediafire.com/?che982ut996kdp2

Tập 18
http://www.mediafire.com/?xx3f3a64n3muw4c
http://www.mediafire.com/?8wc1w1fz9q58ans
http://www.mediafire.com/?9x8b9x59isrce9e

Tâp 19
http://www.mediafire.com/?rppm3ldw1i1sy8z
http://www.mediafire.com/?51iac8m9u9l6i4e
http://www.mediafire.com/?wzo7ep43ddpeny6

Tâp 20
http://www.mediafire.com/?n8qhod7x97q0u0y
http://www.mediafire.com/?llzno35san56r05
http://www.mediafire.com/?myy411ib7tld72x

Tâp 21
http://www.mediafire.com/?2y30cikcwpc89kr
http://www.mediafire.com/?273j6t88m306nsz
http://www.mediafire.com/?jhhfwhu0azye1k2

Tâp 22
http://www.mediafire.com/?3sqhu1821hins8q
http://www.mediafire.com/?8hnmc99cg13tir0
http://www.mediafire.com/?hd2vtr679d2qhh3

Tâp 23
http://www.mediafire.com/?cg8siwik3lhyaz3
http://www.mediafire.com/?mxy0aqlm3fq14sq
http://www.mediafire.com/?658kdnl56d0l3f2

Tâp 24
http://www.mediafire.com/?z7au5za8c1z5lee
http://www.mediafire.com/?ot462c0do0d4hcx
http://www.mediafire.com/?qzj2r2dckjzyc41

Tâp 25
http://www.mediafire.com/?07p652pczvfvwc4
http://www.mediafire.com/?a9mi9jcfubjp157
http://www.mediafire.com/?4l8fxy8a9fizs6f

Tâp 26
http://www.mediafire.com/?m37bb6dyv7brb93
http://www.mediafire.com/?0eq3744hesel7zj
http://www.mediafire.com/?8iqukw8vj9refeg

Tâp 27
http://www.mediafire.com/?6acv78i7aka57p6
http://www.mediafire.com/?csb89g85b9njzjl
http://www.mediafire.com/?pwwccu2ub2szaw6

Tâp 28
http://www.mediafire.com/?h64v0djjp86p9r7
http://www.mediafire.com/?drfjv8bdwjwaw2o
http://www.mediafire.com/?a9jcgu9bmoba6lu

Tâp 29
http://www.mediafire.com/?xh6p1d868w5gbh1
http://www.mediafire.com/?dfciht6wwoko60k
http://www.mediafire.com/?rt7xmle4bz405tu

Tâp 30
http://www.mediafire.com/?zk5yhg45t48i38m
http://www.mediafire.com/?r1r1jlmifd7b7bf
http://www.mediafire.com/?0an2ikiwri312yc

Tâp 31
http://www.mediafire.com/?lg6w18duswwqrm4
http://www.mediafire.com/?3x2jg6tpj4t4xez
http://www.mediafire.com/?uv2xk4v1ki0t0o1

Tâp 32
http://www.mediafire.com/?4ofbsq197wdr3zz
http://www.mediafire.com/?y7kae8ha4man1eh
http://www.mediafire.com/?616x5jg0jyrjf4n

Tâp 33
http://www.mediafire.com/?a8kubhbx195jhth
http://www.mediafire.com/?vek8outeq1c4wfc
http://www.mediafire.com/?a2vmmxc8suhyzdx

Tâp 34
http://www.mediafire.com/?58ahhc77vc2fbhc
http://www.mediafire.com/?3s92xu6fl578y8x
http://www.mediafire.com/?6ftpjrcl3mp5ksn

Tâp 35
http://www.mediafire.com/?721z9tjkyigsv6y
http://www.mediafire.com/?w2tol2izbtnxnwj
http://www.mediafire.com/?dg5yjt1ipbx1xj8

Tâp 36
http://www.mediafire.com/?d4gy14oxwexe40h
http://www.mediafire.com/?9i80b1z1d4tyebk
http://www.mediafire.com/?3ufgsaods8wotw1

Tâp 37
http://www.mediafire.com/?x4cixrbdl03ys8w
http://www.mediafire.com/?x0py3j5acxu539q
http://www.mediafire.com/?6dxc1at5eakm7yz

Tâp 38
http://www.mediafire.com/?d8d4thipw56pirg
http://www.mediafire.com/?8ud5b9m7h9nmemm
http://www.mediafire.com/?3pmozpa1d35aq2x

Tâp 39
http://www.mediafire.com/?stkle4o1ug59sa7
http://www.mediafire.com/?go9f4wds43pnik7
http://www.mediafire.com/?mb7as3omye5ytwk

Tâp 40End
http://www.mediafire.com/?babhih76t57z7zs
http://www.mediafire.com/?ugnm2jj8xkajfxu
http://www.mediafire.com/?f8eae8xcu2e1jxc


HẾT PHIM

Nhạc phim

Hoa Rơi

Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7778
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR