Trang 1 trên 1

Tân Cổ TNCD - Dấu Chân Kỷ Niệm - Kim Tử Long & Y Phụng (320K)

Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 6 2015
gửi bởi tranchau
TNCD - Tân Cổ - Dấu Chân Kỷ Niệm - Kim Tử Long & Y Phụng

Hình ảnh


Download:
http://www.mirrorcop.com/downloads/1NZLGOIU

1. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau - Y Phụng, Kim Tiểu Long
2. Phố Đêm - Y Phụng, Kim Tiểu Long
3. Dấu Chân Kỷ Niệm - Y Phụng, Kim Tiểu Long
4. Gạo Trắng Trăng Thanh - Y Phụng, Kim Tiểu Long
5. Nhớ Nhau Hoài - Y Phụng, Kim Tiểu Long
6. Lá Thư Đô Thị - Y Phụng, Kim Tiểu Long, Hoàng Kim Long
7. Gặp Lại Cố Nhân - Y Phụng, Kim Tiểu Long
8. Mấy Nhịp Cầu Tre - Y Phụng, Kim Tiểu Long


Enjoy!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥