Trang 1 trên 1

TNCD - New Wave Tour Revolution (320K)

Gửi bàiĐã gửi: 4 Tháng 11 2018
gửi bởi tranchau
TNCD - New Wave Tour Revolution

Hình ảnh


1. Brother Louie - Tommy Ngo
2. Jump in My Car - Lynda Trang Dai
3. Atlantis is Calling / SOS for Love - Henry Chuc
4. Hey Hey Guy - Don Ho
5. One Night's Not Enough - Trizzie Phuong Trinh
6. You're A Woman, I'm a Man - Thai Tai

80's REMIX NON-STOP
7. Don't Stop Believin - Henry Chuc
8. Hello - Don Ho
9. Like a Virgin - Lynda Trang Dai
10. You Spin Me Right Round - Tommy Ngo
11. Call Me - Trizzie Phuong Trinh (Guitar Solo: Beckam Nguyen)
12. Strange Love - Thai Thai

Download:

http://www.mediafire.com/file/gwb7c9u6p ... 9.rar/file